Energiegiganten straks zonder stroom

Nieuws

Energiegiganten straks zonder stroom

Andrés Cañizález

23 april 2002

Een pijnlijke energiecrisis dreigt voor drie Latijns-Amerikaanse landen met een groot energieopwekkend potentieel. In Brazilië, Mexico en Venezuela dreigen in de toekomst nog meer stroompannes als gevolg van een aanhoudende droogte, een gebrek aan investeringen in de sector en de onmacht om een duurzamer energiebeleid te voeren.

Brazilië kende in 2001 een ernstig energietekort, met acht maanden rantsoenering tot gevolg. De Braziliaanse regering kon de schade beperken via een doortastend crisisplan. Een interministerieel crisiskabinet verlaagde in bijna heel Brazilië het toegelaten energieverbruik met een vijfde. De maatregel werkte. In februari van dit jaar werd de rantsoenering opgeheven, maar bij nieuwe droogtes moet de lamp weer lager branden.

Ook nu nog dient het land zeer waakzaam te blijven en zuinig te verbruiken. De regering wijt het probleem aan de aanhoudende droogte van de voorbije twee jaar. Vier vijfde van de opgewekte elektriciteit in Brazilië is immers hydro-energie. Ook het gebrek aan investeringen, de overdreven inkrimping van veiligheidsmarges en de slechte uitvoering van het privatiseringsproces van de waterkrachtcentrales. In dat proces werd nagelaten de overnemers te verplichten tot uitbreiding. Vele vakbonden en ngo’s stellen vragen bij de enorme risico’s van een volledige privatisering van de energiesector.

Ook voor Venezuela dreigt in mei een ernstig energieprobleem. Een paradoxale situatie, want het land is een netto-uitvoerder van energie. Vorig jaar werd zelfs begonnen met de uitvoering van een ambitieus plan voor een stroomnetwerk richting Brazilië. Maar kort daarna zakte het waterpeil van de Caroní-rivier dramatisch, zodat de levensbelangrijke Guri-hydrocentrale plots veel minder energie leverde. De Guri-centrale neemt normaal zestig procent van de nationale energievoorziening voor haar rekening. Als het in mei niet voldoende regent, wordt ook hier rantsoenering noodzakelijk. De regering promoot al enkele maanden vrijwillig zuiniger energieverbruik, maar de resultaten van die actie zijn nog niet bekend.

Analisten en experts noemen ook hier de ontoereikende investeringen in de sector als voornaamste oorzaak van de dreigende crisis. Verder zou de omgeving van de Guri-centrale te weinig beschermd worden, waardoor illegale mijnbouw en houtkap aan de bovenloop van de Caroní vrij spel krijgen.

In Mexico is de dreiging minder groot, maar een blijvende onderinvestering in de sector zal volgens de regering over vijf of zes jaar ook hier tot rantsoeneringen leiden. Mexico’s energievoorziening is voor bijna drie vierde thermo-elektrisch en dus afhankelijk van petroleum, gas of steenkool. Droogte speelt hier dus minder een rol. Mexico wil zijn opwekvermogen verhogen om een crisis te voorkomen, maar de keuze van de regering voor meer thermo-elektriciteit oogst bij specialisten en milieuactivisten veel protest. Voor hen zijn enkel duurzame energiebronnen zoals wind een garantie voor de toekomst van de energiesector.