Energiesubsidies: de verzwegen miljarden

Nieuws

Energiesubsidies: de verzwegen miljarden

Fossiele brandstoffen zijn slecht voor het klimaat. Toch vloeien jaarlijks gigantische bedragen overheidsgeld naar projecten voor fossiele brandstoffen. De Wereldbank lijkt echter een bekering door te maken.

Fossiele brandstoffen zijn slecht voor het klimaat. Toch vloeien jaarlijks gigantische bedragen overheidsgeld naar projecten voor fossiele brandstoffen. Exacte cijfers ontbreken maar het Global Subsidies Initiative (GSI), een initiatief van het International Institute for Sustainable Development, schat dat het gaat om zowat 368 miljard euro per jaar.
Een vijfde daarvan vloeit naar brandstofproducenten in de vorm van belastingvermindering, zachte leningen of  verzekeringsgaranties. Subsidies kunnen voor de overheid een belangrijke hefboom vormen om de vergroening van de economie te stimuleren. In het rapport “Verzwegen Miljarden: subsidies voor fossiele brandstoffen, hun impact en het pad naar hervormingen” pleit het GIS er dan ook voor om de subsidies voor fossiele brandstoffen volledig in kaart te brengen en over te schakelen naar subsidies voor klimaatvriendelijke projecten.

De Wereldbank investeert miljarden in energieprojecten. Volgens een studie van milieu-organisatie Greenpeace leende de Wereldbank tussen 2007 en 2009 1,6 miljard euro aan projecten voor fossiele brandstoffen. Ter vergelijking: slechts een derde van dat bedrag ging naar projecten om technologie voor hernieuwbare energie te ontwikkelen.
Maar volgens de Wereldbank zelf is er een belangrijke verschuiving aan de gang. De bank laat weten dat in 2009 zowat 6 miljard euro ging naar energieprojecten. Daarvan was veertig procent bestemd voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, vier procent voor de petroleumindustrie en drie procent voor steenkoolprojecten.

Begin 2010 beloofde de Wereldbank een ruime ondersteuning voor de uitbouw van zonne-energie in India. India wil tegen 2022 haar elektriciteitscapaciteit verhogen met twintig gigawatt, aangeleverd door zonne-energie. Het project is een onderdeel van India’s nationale klimaatplan.
Begin april kende de Wereldbank een lening van 2,76 miljard euro toe aan Zuid-Afrika voor elektriciteitsvoorziening. Van het toegekende bedrag gaat 2,24 miljard euro naar de hoogtechnologische steenkoolcentrale van Medupi, 191 miljoen is voor zonne- en windenergie en 357 miljoen euro voor energie-efficiëntie.
www.globalsubsidies.org