‘Enorme verwildering’ moet de wereld redden

Nieuws

Wereld moet gebied ter grootte van China teruggeven aan natuur

‘Enorme verwildering’ moet de wereld redden

‘Enorme verwildering’ moet de wereld redden
‘Enorme verwildering’ moet de wereld redden

IPS

04 juni 2021

De wereld moet een gebied ter grootte van China teruggeven aan de natuur om de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de vervuiling te stoppen, zeggen de Verenigde Naties.

Herstel van ecosystemen resulteert in schonere lucht en water, remt extreem weer af, komt de volksgezondheid ten goede en bevordert de biodiversiteit, inclusief bestuiving door insecten.

Maria e Fernando Cabral / Pixabay

De internationale gemeenschap moet tegen 2030 ten minste een miljard hectare aan ecosystemen herstellen, stelt een gezamenlijk rapport van het VN-milieuagentschap (Unep) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). Er is ook dringend een internationaal akkoord nodig over de bescherming van de oceanen.

De mensheid gebruikt momenteel 1,6 keer meer land dan de natuur op een duurzame manier kan leveren. Dat betekent dat beschermingsmaatregelen alleen niet volstaan om een grootschalige ineenstorting van de natuur te voorkomen.

De mensheid gebruikt momenteel 1,6 keer meer land dan de natuur op een duurzame manier kan leveren.

Tegen 2030 moeten de investeringen voor natuurbescherming en herstel daarom oplopen tot minstens 200 miljard dollar per jaar. Dat lijkt astronomisch, maar elke dollar die in het herstel gepompt wordt, betaalt zich in dertigvoud terug in economische voordelen.

3,2 miljard mensen

Bij de ecosystemen die dringend herstel nodig hebben zijn landbouwgrond, bossen, graslanden en savanne, turfgronden en verstedelijkt gebied. Ook in het herstel van waterlopen en oceanen moet snel geïnvesteerd worden.

‘Degradatie beïnvloedt nu al het welzijn van naar schatting 3,2 miljard mensen - dat is 40 procent van de wereldbevolking’, stellen Unep-directeur Inger Andersen en FAO-directeur QU Dongyu in hun voorwoord. ‘Elk jaar verliezen we ecosysteemdiensten ter waarde van meer dan 10 procent van onze wereldwijde economische output.’

Herstel van ecosystemen resulteert in schonere lucht en water, remt extreem weer af, komt de volksgezondheid ten goede en bevordert de biodiversiteit, inclusief bestuiving door insecten.

Enorme investeringen nodig

De investeringen die daarvoor nodig zijn, zijn astronomisch, bleek vorige week nog uit een rapport door Unep in samenwerking met het Wereld Economisch Forum. Volgens de instellingen moeten de investeringen in natuur dit decennium verdrievoudigen en tegen 2050 zelfs verviervoudigen. Dat komt neer op een wereldwijde investering van 6700 miljard euro.

Om dat geld snel naar natuurlijke oplossingen te sluizen, moeten regeringen, banken en bedrijven de natuur in de toekomst centraal stellen in hun beslissingsproces, zeggen het VN-milieuagentschap (Unep) en het Wereld Economisch Forum. Zo kunnen kapitaalstromen snel naar natuurlijke oplossingen gestuurd worden.