"Er staat veel op het spel"

Nieuws

"Er staat veel op het spel"

Het is de meest gehoorde zinswending hier, en niemand die ze in twijfel trekt. Toch is de dag niet onder een gunstig gesternte ingezet.

Tot in de vroege ochtend vandaag, woensdag 15 december, vergaderden de delegaties over de twee sporen van de onderhandelingen: de voortzetting van het Kyoto-spoor en de lange termijn engagementen. De ontgoocheling vanochtend was groot, toen bleek dat de VS in de groep over de lange termijn visie de concrete cijfers over globale reductiedoelstellingen tegen 2050 uit de tekst gehaald had en liet vervangen door een onbepaalde “X”. Europa en ook het IPCC heeft altijd vooropgesteld dat die globaal 50 procent moeten zijn, en voor de industrielanden 80 tot 95 procent. Maar de VS wil daarover geen uitspraak doen.
De volgende merkwaardige wending was dat de Deense Connie Hedegaard, het voorzitterschap van de COP heeft overgedragen aan de Deense premier Rasmussen. Officieel heet het omdat vanaf morgen de staatshoofden komen, en er dan op niveau van de staatshoofden moet gecoördineerd worden.
Tot grote frustratie bleek dan in de loop van de voormiddag dat de milieu-activisten – Friends of the Earth, Avaaz onder andere de toegang tot het Bella Center ontzegd werd, hoewel de vorige dag was afgesproken dat elke ngo zijn toegangsquota kreeg.
Een proteststaking werd door de Deense politie snel ingedijkt met traangas en een 150 tot 200 arrestaties. Na enkele uren werd dan vanwege de officiële V-COP 15 gecommuniceerd dat er voor parallelle sessies gezorgd zou worden op het alternatieve Klimaforum in het centrum.

De EU en Afrika zorgen voor kleine doorbraak

Positief nieuws kwam er in de namiddag, op de persconferentie van de EU. Die werd gehouden samen met de Afrikaanse Unie en bracht het nieuws dat de EU en de Afrikaanse Unie een akkoord hadden bereikt over een van de geblokkeerde thema’s, namelijk financiering.
EU president Fredrik Reinfeldt en Meles Zenawithe voor de Afrikaanse Unie kondigden daar een gezamenlijk akkoord aan om te gaan voor een klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden van 100 miljard dollar per jaar, tegen 2020. Het is slechts één van de knelpunten die doorbroken werden, maar het is alleszins een positief signaal.
Vandaag, woensdag, zijn de milieuministers aan de slag gegaan, terwijl in de plenaire sessie de reeks is ingezet van toespraken van alle 193 delegaties die hier aan bod komen. Elk van de delegaties komt met de boodschap dat ze een akkoord wil, en een voor een zijn ze ervan overtuigd dat de tijd dringt. Ook gelooft eigenlijk niemand dat al die presidenten Kopenhagen zullen verlaten zonder iets gerealiseerd te hebben. En dus met een enorm gezichtsverlies.