Europese Hof van Justitie velt oordeel over Israëlisch 'etikettenkwestie'

Europees Hof eist aparte labels voor nederzettingsproducten

Yehudit Garinkol  Pikiwiki Israel [CC BY 2.5 ]

Het Europese Hof van Justitie oordeelde over de ‘etikettenkwestie’ gelinkt aan producten uit Israëlische nederzettingen. Producten afkomstig uit Israëlische nederzettingen moeten volgens de uitspraak van het Hof de correcte vermelding van herkomst weergeven.

Deze uitspraak is het resultaat van een juridische procedure die in 2016 was opgestart vanwege een doorgevoerde EU-richtlijn omtrent etikettering uit 2015. De Europese richtlijn stelde dat labels een onderscheid hoorden te maken tussen producten afkomstig uit Israël en producten afkomstig uit de bezette gebieden.

Het belang van deze uitspraak mag niet onderschat worden.

Tot nog toe was deze richtlijn geen verplichting, waardoor deze ook nauwelijks werd gehandhaafd en opgevolgd. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een correcte vermelding van oorsprong ook officieel verplicht en bindend is. Het belang van deze uitspraak mag niet onderschat worden.

‘Het is belangrijk dat er een duidelijke regelgeving is die het onderscheid maakt tussen producten afkomstig uit Israël binnen de grenzen van 1967 en producten afkomstig uit de nederzettingen’, vertelt Katelijne Suetens. Zij is beleidsmedewerker bij Broederlijk Delen. ‘Dit maakt het voor de consument duidelijk waar de producten vandaan komen. Zo hebben zij zelf de keuze of zij producten uit de Israëlische nederzettingen al dan niet willen kopen.’

‘Een label mag de consument niet misleiden’, voegt een medewerker van Oxfam daaraan toe. ‘Made in Israel is misleidende informatie voor de consument aangezien het gebied waar het vandaan komt helemaal geen Israëlisch grondgebied is. In realiteit gaat het hier over bezet Palestijns gebied waar Israël haar nederzettingen blijft bouwen.’

Deze misleiding is ook al in kaart gebracht door een rapport van European Middle East Project, een onafhankelijke organisatie die het Israëlisch-Palestijns conflict van naderbij onderzoekt. Zij stellen dat maar 10% van de wijnen afkomstig uit de nederzettingen een correcte etikettering bevat. Dit terwijl de Europese richtlijn toch al vier jaar van kracht is. 22% van deze wijn is afkomstig van de Westelijke Jordaanoever, terwijl 78% afkomstig is van de Golanhoogten. Dit is Syrisch gebied dat sinds 1967 door Israël is bezet.

Een stap in de goede richting

De uitspraak lijkt een stap in de goede richting te zijn. ‘De uitspraak is zeker positief’, beaamt Katelijne Suetens. ‘Naast een duidelijkere regelgeving die correcte etikettering verplicht, bevestigt het Europees Hof via deze uitspraak nogmaals dat Israël geen soevereiniteit heeft over de nederzettingen en dat het bezet gebied is.’

‘Het is een stap in de goede richting, maar Europa zou verdere stappen moeten ondernemen.’

Toch voegt Katelijne Suetens ook een kritische noot toe aan de uitspraak van het Hof: ‘Het is een stap in de goede richting, maar Europa zou verdere stappen moeten ondernemen. Europa heeft niet alleen de plicht om schendingen van het internationaal humanitair recht niet te erkennen, ze mag ze ook op geen enkele manier te steunen.’

Zo lang nederzettingsproducten in Europa mogen worden ingevoerd, steunt Europa de nederzettingen economisch. Ook al blijft het handelsvolume beperkt, de negatieve impact van de nederzettingen op de Palestijnen is enorm.

Als Europa dus coherent wil zijn zou het ook een importverbod van nederzettingsproducten moeten invoeren. Tot nu toe heeft enkel Ierland zulk wetsvoorstel ingediend, al moet hier nog een eindbesluit over genomen worden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift