EU-commissaris waarschuwt voor nieuwe recessie door verspilling

Nieuws

EU-commissaris waarschuwt voor nieuwe recessie door verspilling

03 januari 2012

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik heeft gezegd dat de aanhoudende verspilling van natuurlijke rijkdommen tot een nieuwe economische recessie kan leiden.

“Het is erg moeilijk om een uitweg te bedenken uit de crisis zonder groei, erg moeilijk om groei te creëren zonder concurrentiekracht, en erg moeilijk om concurrentieel te zijn zonder grondstoffenefficiëntie”, waarschuwde Potočnik op een conferentie in Londen. Als consumenten en bedrijven er niet in slagen om zuiniger om te springen met schaarse middelen als water, energie, voedsel of zeldzame metalen, komt de Europese levensstandaard hoe dan ook in gevaar.

“We hebben eenvoudigweg geen keuze”, zei Potočnik. “We moeten efficiënter omspringen met wat we hebben, of we verliezen onze concurrentiekracht. Grondstoffenefficiëntie is voor Europese bedrijven een echt concurrentiegegeven.”

De diensten van Potočnik houden de bestaande Europese regelgeving tegen het licht en zullen veranderingen voorstellen voor regels die efficiëntie in de weg staan.