EU en Chili sluiten omvattend handelsakkoord

Nieuws

EU en Chili sluiten omvattend handelsakkoord

Greta Hopkins

28 april 2002

De Europese Unie en Chili hebben vrijdag in
Brussel een handelsakkoord gesloten dat door beide partijen als historisch
wordt bestempeld . De handelsbarrières tussen de EU en Chili verdwijnen op
termijn, zowel wat betreft goederen als diensten. Het akkoord stuurt ook aan
op een uitgebreide politieke samenwerking. Voor Chili is het het eerste
akkoord met een grote handelspartner als de EU. Voor de Unie is het het
meest verregaande akkoord.

Het akkoord werd gesloten na twee weken onderhandelen en een eindspurt in
een nachtelijke marathonvergadering. Na afloop omschreef Pascal Lamy, de
Europese Commissaris voor de Handel, de deal als het meest ambitieuze en
vernieuwende resultaat dat de EU ooit boekte voor wat betreft bilaterale
akkoorden. Het bevat volgens Lamy alle aspecten van onze handel en gaat
veel verder dan de afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

Op termijn zullen Europese en Chileense goederen zonder beperking verhandeld
kunnen worden. De belangrijkste vrijgemaakte sectoren worden de industrie,
de visserij en de landbouw. Ook de dienstensector wordt geliberaliseerd -
een primeur voor de EU - waardoor Europese bedrijven privé-pensioenen kunnen
aanbieden in Chili.

De handelsbarrières tussen Chili en de EU worden echter niet meteen
opgeheven. De EU bedong een overgangsperiode voor drie jaar. De Chileense
tarieven en quota worden pas binnen zeven jaar volledig opgeruimd.

Enkele uitzonderingen blijven overeind. Sommige Europese goederen -
bijvoorbeeld varkensvlees en look - blijven beschermd. Chili mag zijn
olijfolie en melk behoeden voor rechtstreekse concurrentie vanuit Europa.
Het Zuid-Amerikaanse land heeft op een belangrijk punt wel moeten inbinden:
het moet Europese labels als ‘chateaux’ en ‘classico’ van zijn wijnflessen
halen. Daarvoor is een overgangsperiode van vijf tot 12 jaar voorzien.

Het duurt allicht nog een hele tijd voor de gevolgen van het akkoord ook
zichtbaar worden. De Unie moet eerst nog de formele goedkeuring van zijn
lidstaten krijgen en Chili moet het akkoord nog voorleggen aan zijn
parlement. Het wordt officieel ondertekend tijdens de Europees
Latijns-Amerikaanse top in Madrid op 17 en 18 mei.

De handel tussen de EU en Chili zit al enige tijd in de lift. In totaal werd
er in 2000 voor 8,5 miljard euro verhandeld in 2000, tegenover 6,1 miljard
het jaar voordien. De Europese import nam daarvan 5,1 miljard euro in
beslag. Europa kocht vooral afgewerkte goederen, grondstoffen,
landbouwproducten, alcohol en tabak aan. Chili importeerde vooral machines
en transportmaterieel, chemische en afgewerkte producten.

Europa startte in april 2000 ook gesprekken met het Zuid-Amerikaanse
handelsblok Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Daar werd
veel minder vooruitgang geboekt - door de verschillen tussen Brazilië en het
bankroete Argentinië bleek het handelsblok erg verdeeld. Europa hoopt dat
het akkoord met Chili de Mercosur tot voorbeeld strekt. Er is voorlopig
enkel een akkoord over politieke samenwerking.