EU en Latijns-Amerika sluiten rangen tegen economische crisis

Nieuws

EU en Latijns-Amerika sluiten rangen tegen economische crisis

Tito Drago

19 mei 2010

De zestig landen van de Europese Unie, Latijns-Amerika en de Caraïben gaan nauwer samenwerken om de gevolgen van de internationale economische crisis te boven te komen. In de slotverklaring van de top tussen de twee regio's die dinsdag (18 mei) in Madrid werd gehouden, ligt onder meer de nadruk op duurzame energie.

In hun slotverklaring zeggen de twee regio’s onder meer dat ze willen samenwerken om de klimaatverandering tegen te gaan en de natuurlijke rijkdom beter te beschermen. Dat zou ook de strijd tegen de armoede vooruit moeten helpen. Concreet willen Europa en Latijns-Amerika de handen in elkaar slaan om hernieuwbare energiebronnen als biobrandstoffen en waterkracht te ontwikkelen, het efficiënt gebruik van energie te bevorderen en naar duurzame productie- en verbruikspatronen te evolueren.

Investeringen

De regeringsleiders uit de twee regio’s hebben de oprichting van een Latijns-Amerikaanse Investeringsfaciliteit goedgekeurd. Voor de periode van 2010 tot 2013 kan er uit die pot tot 3 miljard euro komen. Met dat geld zouden vooral infrastructuurwerken in Latijns-Amerika worden gefinancierd.
Er komt ook een stichting die de samenwerking tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika moet versterken en zichtbaarder maken. De organisatie krijgt een startbudget van 3 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk waar de stichting gehuisvest zal worden. Kandidaten zijn Duitsland, Frankrijk en Italië.
De EU en de lidstaten van het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur - Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay - hebben in de marge van de bijeenkomst afgesproken hun onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord te hervatten. Die gesprekken zitten sinds 2004 vast. Vooral Frankrijk verzette zich ook dinsdag nog tegen een hervatting.

Kritiek

De deelnemers aan de top toonden zich verheugd dat de EU ook handelsakkoorden met Colombia, Peru en Centraal-Amerika rond heeft. Op een alternatieve bijeenkomst van een tachtigtal niet-gouvernementele organisaties was er felle kritiek op die overeenkomsten. Ze rollen de rode loper uit voor grote bedrijven, terwijl er te weinig aandacht is voor de gevolgen voor het milieu en de arme bevolking in Latijns-Amerika, klinkt het. Volgens de deelnemers van de alternatieve top moet de samenwerking tussen Europa en Latijns-Amerika op meer gericht worden dan het oplossen van dringende problemen en mag ze ook geen instrument worden van commerciële en politieke belangen. Het belangrijkste doel zou ontwikkeling moeten zijn.
De volgende officiële top tussen de EU en Latijns-Amerika zal in 2012 plaatsvinden in Chili. De nieuwe president van dat land, Sebastián Piñera, hoopt dat die bijeenkomst “de eerste wordt waarbij de methodes en de snelheid van de 21ste eeuw worden gebruikt, en de problemen even snel kan aanpakken als ze zich voordoen.” Volgens hem schoot de bijeenkomt in Madrid tekort omdat er vooral “oude oplossingen” en geen innovatieve initiatieven werden aangedragen.