Herstel van de economie moet groen zijn

EU-parlement: financiële steun moet altijd compatibel zijn met klimaatakkoord

Piqsels.com / Public Domain

Een grote meerderheid in het Europees Parlement vindt dat Europese herstelprogramma’s rekening moeten houden met het Klimaatakkoord van Parijs en de biodiversiteit. Het gaat om 2000 miljard euro aan Europese steun.

Een overweldigende meerderheid van de parlementsleden heeft zich in een resolutie achter de oproep geschaard. De 2000 miljard euro aan economische herstelmaatregelen mogen geen blanco cheque zijn, zeggen ze, maar altijd compatibel zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese doelstellingen rond biodiversiteit. 

Het Parlement vindt ook dat de investeringen zoveel mogelijk moeten aansluiten bij het bestaande kader van de Europese Green New Deal.

Staatssteun

Vorige week had de Europese Commissie nog laten weten haar regels voor staatssteun te actualiseren zonder daar groene voorwaarden aan te verbinden. Sinds het begin van de COVID-19-crisis heeft de Commissie voor 1900 miljard euro aan staatssteun goedgekeurd, ook aan vervuilende industrieën, zonder bijkomende verplichtingen.

Voor milieuverenigingen is het belangrijk dat minstens de helft van de herstelinvesteringen naar milieuvriendelijke activiteiten gaat.

‘Met de resolutie hebben de EP-leden de oproep van meer dan een miljoen mensen en 100 milieu-ngo’s in heel Europa herhaald voor het grootste groene investeringsplan dat de wereld ooit heeft gezien’, zegt Ester Asin, directeur van het WWF European Policy Office. ‘We rekenen er nu op dat de Europese Commissie haar beloften zal nakomen om een EU-herstelpakket te presenteren waarin de doelstellingen van de Europese Green Deal centraal staan.”’

Eind mei

De Europese Commissie zal naar verwachting haar voorstel voor eind mei publiceren. Voor milieuverenigingen is het belangrijk dat minstens de helft van de herstelinvesteringen naar milieuvriendelijke activiteiten gaat. Uit recent onderzoek blijkt dat groene projecten meer banen creëren, hogere kortetermijnrendementen opleveren per uitgegeven euro en leiden tot grotere kostenbesparingen op lange termijn, in vergelijking met traditionele fiscale stimuleringsmaatregelen.

Daarnaast, zeggen ze, mag de staatsteun geen schade berokken aan de Europese Green New Deal: er kan dus geen steun zijn voor activiteiten die het milieu schaden, zoals fossiele brandstoffen, kernenergie, nieuwe luchthavens en snelwegen, storten en verbranden, niet-duurzame overbevissing, aquacultuur en veeteelt.

‘Parlementsleden, burgers en ngo’s zijn eensgezind in hun visie dat Europa uit deze crisis zal komen als een werkelijk duurzame en veerkrachtige economie’, zegt Asin. ‘We moeten dit momentum gebruiken om de ecologische transitie te versnellen - dit is in het belang van Europa, niet alleen voor de toekomst van onze planeet, maar vooral voor de wederopbouw van onze economie en het welzijn van onze samenleving.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift