Er bestaat geen twijfel over de klimaatimpact van elektrisch vervoer

EU-rapport bevestigt: elektrische auto vervuilt veel minder

Jakob Härter CC BY-SA 2.0

 

Elektrische auto’s stoten over hun hele levenscyclus wel degelijk minder broeikasgassen uit dan diesel- of benzineauto’s, besluit een diepgaande studie van het Europese Milieuagentschap EEA. Bovendien zal die impact nog verminderen in de toekomst.

Dat elektrische auto’s beter zijn voor het milieu, lijkt een evidentie. Toch opperen sceptici vaak dezelfde tegenargumenten: de productie van de batterij zou erg vervuilend zijn en de nodige stroomproductie zou het CO2-probleem alleen maar verschuiven van de uitlaat naar de schoorsteen van een energiecentrale.

Reden genoeg voor het Europese Milieuagentschap om klaarheid te scheppen in het debat. In een rapport voor de Europese Commissie brengt het agentschap daarom de volledige impact van een elektrische auto in kaart, inclusief de productie- en afvalfase, en vergelijkt die met conventionele auto’s.

Klimaat

Over de klimaatimpact is er geen twijfel, stelt het rapport: de elektrische auto stoot over zijn hele levenscyclus nu al een pak minder broeikasgassen uit dan een diesel- of benzinewagen.

De elektrische auto zal in 2050 al 73 procent klimaatvriendelijker zijn dan voertuigen met een verbrandingsmotor.

Uitgaande van de huidige energiemix in de EU stoot een elektrische wagen 17 tot 21 procent minder CO2 uit dan een gelijkaardige dieselwagen en tot 30 procent minder dan een benzineauto.

Als de batterij wordt opgeladen met groene stroom, dan wordt dat verschil nog veel groter. En omdat de Europese stroomproductie in sneltempo groener wordt, schat het rapport dat een elektrische auto in 2050 al 73 procent klimaatvriendelijker zal zijn dan voertuigen met een verbrandingsmotor.

Volksgezondheid

Ook voor de lokale luchtkwaliteit zijn elektrische voertuigen duidelijk beter, stelt het rapport. Vermits de motoren geen uitlaat hebben, stoten ze geen stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide uit. De energiemix speelt opnieuw een belangrijke rol: in landen waar nog veel ‘vuile’ energie wordt geproduceerd, is het verschil kleiner omdat met name steenkoolcentrales ook ongezonde stoffen uitstoten.

Ook stoten elektrische auto’s net als andere auto’s nog fijnstof uit via de slijtage van het wegdek, de banden en de remblokken. Ze produceren wel veel minder geluidsvervuiling, met name in steden waar het verkeer trager verloopt of vaak stilstaat.

Over de impact van de productie is nog geen echte duidelijkheid: het productieproces kan zowel vuiler als schoner uitpakken dan dat van een conventionele wagen, stelt het rapport. Duidelijk is wel dat de productie van de batterij een hogere impact heeft, door de mijnbouw van materialen als koper en nikkel. De batterijen kunnen ook toxische stoffen bevatten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.