EU verbiedt hormoonverstorende pesticiden

De Europese Commissie heeft voor het eerst twee pesticiden verboden die hormoonverstorende werking hebben. De stoffen worden onder meer in verband gebracht met kanker, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen.

  • Pixabay (CC0) De Europese Commissie heeft nu unaniem beslist om het gebruik van twee hormoonverstorende pesticiden, Amitrol en Isoproturon, te verbieden vanaf 30 september. Pixabay (CC0)

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die niet noodzakelijk accuut giftig zijn, maar wel een schadelijke invloed hebben op het hormoonsysteem. De stoffen verstoren zo bijvoorbeeld de ontwikkeling van de geslachtsorganen bij ongeboren baby’s en jonge kinderen, en steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ze kankerverwekkend zijn.

De Europese Commissie heeft nu unaniem beslist om het gebruik van twee hormoonverstorende pesticiden, Amitrol en Isoproturon, te verbieden vanaf 30 september.

Onkruidverdelger

Amitrol wordt, onder verschillende merknamen, op grote schaal als onkruidverdelger gebruikt in minstens tien lidstaten. Maar uit een analyse van het Europese Voedselveiligheidsagentschap (Efsa) is gebleken dat het een hormoonverstoorder is die ongeboren kinderen kan schaden en schadelijke effecten kan hebben op de schildklier en geslachtsorganen.

Isoproturon werd tot nog toe in 22 EU-landen verkocht als onkruidverdelger in de graanteelt. De stof is door het Efsa bestempeld als toxisch voor de voortplanting met mogelijk hormoonverstorende effecten op de vruchtbaarheid.

Milieu- en gezondheidsorganisaties zijn blij met het “historische” verbod, maar wijzen er tegelijk op dat er nog tientallen andere hormoonverstoorders bestaan die op een beslissing van de Europese Commissie wachten.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift