EU-voorstel voor hulp aan tsunamigebied zwaar onder vuur

Nieuws

EU-voorstel voor hulp aan tsunamigebied zwaar onder vuur

Stefania Bianchi

24 februari 2005

De Europese Commissie overweegt 1.100 afgedankte vissersboten te sturen naar de zeven landen die het ergst hebben geleden onder de tsunami. Maar het Voedselagentschap van de Verenigde Naties, groene Europarlementsleden en diverse niet-gouvernementele organisaties vrezen dat zoiets meer kwaad dan goed kan doen.

Op 24 januari kondigde de Europese Commissie aan dat ze 1.100 vissersboten tussen vijf en twintig jaar oud naar India, Indonesië, de Malediven, Myanmar, Somalië, Sri Lanka en Thailand wil sturen.

Op zich lijkt dat een lovenswaardig idee. De visserij in deze landen had erg te lijden onder de tsunami. Volgens het VN-Voedselagentschap FAO is er voor 393 miljoen euro schade. 111.073 visserssloepen zijn kapot, 36.235 bootmotoren zijn verdwenen of niet meer te herstellen en 1,7 miljoen netten en ander visgerei zijn onbruikbaar. De FAO schat dat het zo’n 151 miljoen euro zal kosten om de infrastructuur en de havens te herstellen.

Toch ligt het EU-voorstel van alle kanten onder vuur, onder meer door dezelfde FAO, dat de hulp aan de getroffen gebieden coördineert. Het agentschap zegt dat het nog geen verzoeken kreeg om boten te leveren, en waarschuwt dat het initiatief niet mag leiden tot een overdreven visserijcapaciteit. Als er zonder goede planning nieuwe vissersboten en materiaal van elders komen, is er een reëel gevaar dat dit zal leiden tot overbevissing en meer kwaad dan goed zal doen, zegt de FAO. Het wijst erop dat overbevissing in sommige streken al voor de ramp een probleem was. Als er zoveel wordt gevist dat de vispopulatie terugloopt, kan de hele visserijsector instorten. De FAO geeft toe dat de visserijsector in de betrokken landen nood heeft aan uitgebreide heropbouw, maar wil dat dit met overleg gebeurt.

Groene Europarlementsleden vinden dat de EU beter hulp stuurt waarmee de plaatselijke bevolking nieuwe schepen kan bouwen. Deze gemeenschappen hebben onze steun nodig, niet onze rommel, zegt Monica Frassoni, medevoorzitter van de Groene fractie in het Europees parlement.

Ook het Wereldnatuurfonds WWF roept de EU op liever de plaatselijke botenbouwers te ondersteunen. Het WWF is bezorgd dat de Europese boten niet geschikt zijn voor de plaatselijke vissers. In de getroffen landen vissen de meeste mensen elk apart met kleine bootjes, en de grote Europese schepen zouden een heel ander systeem van eigendom en gebruik vereisen, zegt het WWF. Het vreest dat dergelijke veranderingen in de gewoonten negatief kunnen uitdraaien. Als de EU dan toch boten stuurt, moet ze minstens technische ondersteuning voorzien, zodat de vissers de nieuwe boten leren gebruiken en onderhouden, zo vindt het Natuurfonds.

Het is de bedoeling dat het voorstel van de Europese Commissie met een speciale spoedprocedure wordt goedgekeurd. Die procedure vereist geen debat met de parlementaire comités of raadpleging van de middenveldorganisaties in de betrokken landen. Geen goed idee, vindt een coalitie van Europese en Zuid-Aziatische niet-gouvernementele organisaties waaronder Eurostep, Novib (de Nederlandse tak van Oxfam), Concern, de Zuid-Aziatische Alliantie voor Armoedebestrijding (SAAPE) en het Indiase Centrum voor Wereldsolidariteit.

Arme mensen zullen de boten niet krijgen, zegt Simon Stocker van Eurostep. Tegelijk zullen de boten grotere vangsten mogelijk maken en daarmee de rijkere vissers bevoordelen. Daarnaast zijn de boten oud, waardoor ze meer onderhoud vragen, terwijl vervangstukken ter plaatste moeilijk te vinden zullen zijn.(ADR)