EU wil uitstoot van lidstaten meten met satellieten

De Europese Commissie denkt eraan om de CO2-uitstoot van de lidstaten te meten vanuit de ruimte. Dat moet meer betrouwbare gegevens opleveren dan de huidige cijfers die van de lidstaten zelf afkomstig zijn.

  • Public Domain De juistheid, volledigheid en transparantie van de rapportering kan vandaag moeilijk onafhankelijk geverifieerd worden. Public Domain

Het huidige Europese klimaatbeleid is gebaseerd op de uitstootgegevens van de verschillende lidstaten. Als er een klimaatakkoord komt, zullen die gegevens ook in de toekomst cruciaal zijn om de beloftes te evalueren. Maar de lidstaten staan zelf in voor de metingen, en daardoor kan de juistheid, volledigheid en transparantie van de rapportering moeilijk onafhankelijk geverifieerd worden.

Onafhankelijk

Een groep experts, aangesteld door de Europese Commissie, pleit daarom voor een nieuw systeem dat de CO2-uitstoot op Europees niveau meet. ‘Zo’n systeem zou voor de EU een unieke en onafhankelijke bron van informatie betekenen voor verschillende stadia in het beleid’, stellen ze in hun rapport, dat dinsdag verscheen.

Het nieuwe systeem zou naast de metingen via satelliet ook gebruik blijven maken van meetstations op het terrein.

De experts onderzochten ook de technische uitdagingen om zo’n systeem operationeel te hebben tegen 2030 en pleiten voor integratie in het huidige Europese Copernicus-programma in samenwerking met de ruimtevaartorganisatie ESA.

Het nieuwe systeem zou naast de metingen via satelliet ook gebruik blijven maken van meetstations op het terrein. Zo kan gecontroleerd worden of landen zich houden aan de internationale klimaatakkoorden. Een dergelijk systeem zou in grote mate helpen bij de inspanningen om de CO2-concentratie in de atmosfeer te verminderen, stellen de onderzoekers.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift