EU wil vertaling EPA-verdragen overslaan

Nieuws

EU wil vertaling EPA-verdragen overslaan

Hilaire Avril

28 juli 2008

De Europese Unie is van plan de Economische Partnerschapsverdragen (EPA’s) met haar voormalige kolonies niet eerst te vertalen in de 23 officiële talen van de Unie vooraleer ze te laten goedkeuren door de Europese Raad. De Unie zegt dat ze niet zolang wil wachten om de akkoorden over te maken aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Maar ook de angst dat bepaalde partnerlanden zich zouden bedenken, speelt mee.

IPS kon een intern document van de Europese Commissie inkijken dat stelt dat “de vertaling van de interimakkoorden die eind vorig jaar op de rails werden gezet lastiger is en langer gaat duren dan aanvankelijk gepland. Om alle akkoorden in 2008 ondertekend te krijgen, stellen we uitzonderlijk voor niet eerst vertalingen te maken in alle officiële talen, maar de vertalingen later apart goed te keuren.”
Volgens het document kan de procedure aanslepen tot Pasen 2009 als de normale regels voor de vertaling van de lijvige akkoorden worden gevolgd. “Zo’n vertraging heeft een juridische weerslag op de termijnen waarin de Wereldhandelsorganisatie op de hoogte moet worden gebracht.” De EU heeft de EPA’s altijd verdedigd met het argument dat zonder de akkoorden het handelsregime tussen de EU en haar voormalige kolonies in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (de ACP-landen) illegaal dreigde te worden in de ogen van de WTO.
Het document haalt nog een andere reden aan om niet te wachten op vertalingen. “Een vertraging vergroot het politieke risico dat bepaalde ACP-landen van gedacht veranderen en de akkoorden uiteindelijk toch niet goedkeuren.” Als de Europese Raad, de vergadering van Europese staats- en regeringsleiders, de akkoorden in hun huidige vorm goedkeurt, kan de Commissie ze laten registreren bij de WTO. Daarna wordt het veel moeilijk om ze te heronderhandelen.
Volgens Jean-Denis Crola van Oxfam Frankrijk gebruikt de EU de noodzaak in regel te zijn met de regels van de WTO al van in het begin van de onderhandelingen om druk te zetten om de akkoorden zo snel mogelijk rond te krijgen. “Eigenlijk gaat het daar niet om, want sinds 1 januari zijn de commerciële relaties perfect in orde. De landen die geen EPA hebben ondertekend, vallen onder het gunstige handelsregime ‘Alles behalve wapens’”.

Voorwaarde voor democratie

Het Directoraal-Generaal voor Vertalingen binnen de Commissie verdedigde in 2005 in een communiqué de vertaalprocedure nog als een noodzakelijke voorwaarde voor een democratisch debat. “Het meertalige karakter van de Unie is uniek in de wereld en de nadelen voor het besluitvormend werk lijken op het eerste zich groter dan de voordelen. Anderzijds is het zo dat de Unie wetten opstelt die bindend zijn voor personen en bedrijven. Het is een kwestie van rechtvaardigheid dat de rechtbanken die de regels moeten laten respecteren over een versie beschikken in een taal die ze begrijpen.”
Het interne document van de Commissie benadrukt dat het om een uitzondering gaat en dat eenzelfde regeling al eerder werd toegepast bij het akkoord dat de EU en de VS sloten over lijsten met namen van vliegtuigpassagiers.
De strategie gaat alvast lijnrecht in tegen de aanbevelingen die het Franse parlementslid Christiane Taubira uit Frans Guyana maakte in haar rapport over de EPA’s. Taubira vond dat de EU alle taalkundige dubbelzinnigheid moest verwijderen om de EPA’s duidelijker te maken en het wantrouwen ertegen weg te werken. Het rapport benadrukte dat informatie in de eigen taal een basisprincipe vormt van het internationaal recht.