Milieuorganisaties zeggen dat voorzorgsprincipe in het gedrang komt

EU zet de deur op een kier voor nieuwe ggo’s

Couleur / Pixabay

In een nieuw rapport besluit de Europese Commissie dat nieuwe gentechnieken het voedselsysteem duurzamer kunnen maken en dat de huidige wetgeving niet volstaat om ze te reguleren. Volgens milieuorganisaties is het rapport een poging om nieuwe ggo-producten buiten de bestaande wetgeving te houden.

In het rapport, opgesteld op vraag van de Europese Raad, behandelt de Commissie zogenaamde “nieuwe gentechnieken” (NGT’s). Dergelijke technieken, zoals CRISPR/Cas, maken een erg snelle ontwikkeling door, ook in regio’s die belangrijke handelsrelaties met de EU hebben.

Volgens het rapport zijn de nieuwe technieken veelbelovend, kunnen ze de Europese voedselsystemen duurzamer en competitiever maken en hebben ze ‘voordelen voor veel sectoren van de maatschappij.’

‘De studie concludeert dat nieuwe genetische technieken de duurzaamheid van de landbouwproductie kunnen bevorderen.’

‘De studie concludeert dat nieuwe genetische technieken de duurzaamheid van de landbouwproductie kunnen bevorderen, in overeenstemming met de doelstellingen van onze Farm to Fork-strategie’, zegt EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Stella Kyriakides.

‘Met de veiligheid van de consument en het milieu als belangrijkste richtlijn is het nu het moment om de dialoog te openen met de burgers, de lidstaten en het Europees parlement om samen een richting te kiezen voor het gebruik van deze biotechnologie in de EU.’

Bezorgdheid

De commissie zegt zich bewust te zijn van de bezorgdheden die met ggo-producten gepaard gaan, onder meer rond de volksgezondheid, het milieu en mogelijke conflicten met biologische landbouw. Maar NGT’s zijn een verzamelterm voor heel uiteenlopende technieken, en sommige producten zijn even veilig voor de volksgezondheid en het milieu als conventionele planten.

Volgens het rapport zijn er ‘sterke aanwijzingen dat de huidige regelgeving rond ggo’s uit 2001 niet volstaat’ voor sommige nieuwe technieken en de producten die ze kunnen opleveren. ‘Een aanpassing aan de huidige wetenschappelijke inzichten en technologische vooruitgang dringt zich op.’

Deur op een kier

Voor tegenstanders is het rapport een poging om sommige ggo’s buiten de ggo-wetgeving te houden.

‘Ggo’s met een andere naam zijn nog altijd ggo’s, en moeten ook zo behandeld worden door de wetgeving.’

‘De EU heeft een verantwoordelijkheid om het recht te beschermen van boeren om de kiezen wat ze aanplanten en van de consumenten om te kiezen wat ze eten’, zegt Kevin Stairs van Greenpeace. ‘Ze heeft ook de verantwoordelijkheid om het milieu en de biodiversiteit te beschermen tegen de mogelijke schade die nieuwe ggo’s kunnen veroorzaken.’

In 2018 oordeelde het Europese hof van Justitie dat nieuwe ggo’s onder de bestaande regulering vallen, en dat uitzonderingen ‘de bescherming in het gedrang zouden brengen en niet zouden voldoen aan het voorzorgsprincipe.’

De EU en de lidstaten moeten het voorzorgsprincipe en de beslissing van het Europese Hof respecteren, zegt Stairs. ‘Ggo’s met een andere naam zijn nog altijd ggo’s, en moeten ook zo behandeld worden door de wetgeving.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift