EU dreigt tekort te schieten op alle doelstellingen voor natuurlijke rijkdommen

EU ziet eigen milieudoelen 2020 wegglippen

Friends of The Earth CC BY-SA 2.0

 

De kans dat de Europese Unie haar eigen milieudoelstellingen tegen 2020 nog haalt, wordt steeds kleiner. Uit een tussentijds rapport door het eigen Europese Milieuagentschap blijkt dat de EU vooral wat betreft biodiversiteit en natuurlijke rijkdommen tekortschiet.

Het jaarlijkse EEA Environmental Indicator Report volgt de vooruitging binnen de unie wat betreft 29 milieudoelstellingen in drie focusgebieden: natuurlijke rijkdom, de vergroening van de economie en de volksgezondheid.

Wat betreft natuurlijke rijkdommen is het vooruitzicht ronduit slecht. De EU dreigt tekort te schieten op alle doelstellingen binnen dit domein: de bescherming van soorten, de bescherming van habitats, de strijd tegen overbemesting of de bescherming van zeeleven. Het EEA wijst er onder meer op dat vogels -een cruciale indicator voor biodiversiteit- het jaar na jaar slechter doen.

Gemengde score

Wat de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke economische groei betreft, lopen de scores meer uiteen. De EU is goed op weg om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 op het vlak van hernieuwbare energie en uitstoot te halen, maar wat betreft energiebesparing is dat veel minder zeker.

Er wordt meer afval geproduceerd en het is erg onzeker dat de woning-, mobiliteits- en voedselsectoren hun milieu-impact kunnen verminderen.

Er wordt meer afval geproduceerd en het is erg onzeker dat de woning-, mobiliteits- en voedselsectoren hun milieu-impact kunnen verminderen, stelt het rapport.

Ook de scores rond volksgezondheid en welzijn zijn eerder gemengd. Er zijn in de voorbije decennia aanzienlijke inspanningen gedaan om de uitstoot van lucht- en watervervuiling te verminderen maar er blijven ernstige problemen rond luchtkwaliteit en geluidsvervuiling in stedelijke gebieden. Tegelijk stijgt de uitstoot van ammoniak in de landbouw al drie jaar op rij. Het EEA maakt zich ook zorgen over de chronische blootstelling van de bevolking aan chemicaliën.

‘Het economische model ‘Groei nu en ruim later op’ dat onze wereld domineert en geen rekening houdt met klimaatverandering, vervuiling of de teloorgang van natuurlijke rijkdom is niet vol te houden, zegt EEA-directeur Hans Bruyninckx. ‘Europa moet dringend meer inspanningen leveren om cruciale delen van de productie en consumptie duurzamer te maken.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift