Europa geeft Belgisch klimaatplan onvoldoende

Nieuws

Nog zes maanden tijd om alternatief plan voor te leggen

Europa geeft Belgisch klimaatplan onvoldoende

Europa geeft Belgisch klimaatplan onvoldoende
Europa geeft Belgisch klimaatplan onvoldoende

IPS

19 juni 2019

De Europese Commissie oordeelt dat het Belgische klimaatplan ontoereikend is om de doelstellingen op vlak van CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie te halen. België heeft nog zes maanden de tijd om een alternatief plan voor te leggen.

Frauke Feind/Pixabay

Frauke Feind/Pixabay

Tegen 2030 moet België zijn CO2-uitstoot met 35 procent verminderen. Ons land heeft daarvoor een plan ingediend bij de EU, maar die oordeelt dat de maatregelen lang niet ver genoeg gaan. De Europese Commissie voorspelt een daling van slechts 13 procent op basis van het geplande beleid, of een verschil van 22 procentpunten.

Ook voor hernieuwbare energie scoort België te laag met een doelstelling van 18,3% hernieuwbare energie tegen 2030. Bovendien moeten de maatregelen om die doelstelling te halen beter uitgewerkt worden, oordeelt de commissie.

Vertraging

Ook Laurien Spruyt van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) maakt brandhout van het Belgische plan. “Het huidige plan zorgt voor vertraging in plaats van versnelling van de groei van hernieuwbare energie”, zegt ze. “Er is een duidelijk ruimtelijk kader nodig voor de inplanting van windturbines en een plan om de bevolking beter te betrekken.”

Spruyt pleit ook voor een wettelijk kader dat investeringen in zonnepanelen op gemeenschappelijke daken mogelijk maakt en en inspanningen om de verwarming van gebouwen te vergroenen.

Kwaliteit

De Europese Commissie geeft België vooral een onvoldoende op de kwaliteit van het plan. Er is te weinig coherentie tussen de regionale en federale plannen, en de maatregelen zijn volgens de evaluatie onvoldoende onderbouwd en becijferd.

Tegen 2030 moet België zijn CO2-uitstoot met 35 procent verminderen.

België moet volgens de Commissie ook de investeringsbehoeften en financieringsbronnen beter in kaart brengen, net als de macro-economische impact. Tot slot vraagt de Commissie ook dat ons land de sociale gevolgen van de energietransitie aanpakt: de impact op de werkgelegenheid en energiearmoede verdienen een antwoord.

Tweede zit

Spruyt noemt het EU-rapport “beschamend” en merkt op dat de aanbevelingen van de Europese Commissie volledig in lijn liggen met de analyse die de BBL zelf maakte van het Belgische plan.

Duidelijke maatregelen om sneller naar emissievrij transport over te schakelen of bedrijfswagens uit te faseren ontbreken. Daarnaast zetten de beleidsmakers volgens de BBL te sterk in op schadelijke maatregelen zoals biobrandstoffen en CNG, en te weinig op de echte oplossingen zoals fietsinfrastructuur en een kwalitatief openbaar vervoer. Ook de noodzakelijke afbouw van de veestapel staat niet in het plan vermeld.

“Onze politici hebben nog zes maanden om de effectiviteit en de ambitie van het plan stevig op te krikken”, zegt Spruyt. “De tijd dringt”.