Europa lanceert actie tegen biodiversiteitverlies

Nieuws

Europa lanceert actie tegen biodiversiteitverlies

Sanjay Suri

26 mei 2004

De Europese Commissie, de Ierse regering in haar huidige functie als voorzitter van de Europese Unie en de Europese afdeling van de Milieukoepelorganisatie IUCN lanceerden gisteren (dinsdag) in Ierland 'Countdown 2010', een campagne die biodiversiteit weer daadwerkelijk op de agenda wil zetten en tegen 2010 dieren als de Iberische lynx, de mediterrane monniksrob, de kabeljauw en de Baltische zalm wil beschermen. Het initiatief krijgt steun van de Europese Investeringsbank en het Europese Milieuagentschap en Belgische afdelingen van organisaties als WWF en Friends of the Earth.

Er is in hoge mate behoefte aan dit initiatief om Europese burgers te informeren over onze politieke beloften, de druk op de ketel te houden om ze ook waar te maken en te helpen de betrokkenen uit alle sectoren bijeen te roepen, zei Europees Milieucommissaris Margot Wallstrom bij de lancering van ‘Countdown 2010’.

In 2001 beloofden de Europese Milieuministers in Goteborg dat ze het verlies van de biodiversiteit in Europa tegen 2010 een halt zouden toeroepen. ‘Countdown 2010’ wil ervoor zorgen dat dit geen mooie woorden blijven en creëert een platform om actie te ondernemen.

Het secretariaat van de campagne heeft haar zetel in Brussel, en voor de uitvoering doen de drie initiatiefnemers beroep op instellingen als de Europese Investeringsbank en het Europese Milieuagentschap. Ook de volgende vier landen die de EU zullen voorzitten - Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië en Oostenrijk - hebben hun steun al toegezegd.

We hopen dat deze steunbetuigingen ook financieel zullen zijn, want momenteel ontbreekt het ons aan geld voor alles wat we willen ondernemen, zegt Tim Christophersen. Hij is de regionale coördinator van de IUCN, een koepelorganisatie met 357 lidorganisaties in Europa, waaronder veel ngo’s en 16 landen waaronder België.

‘Countdown 2010’ wil bedreigde Europese dier- en plantensoorten beschermen. Een ‘rode lijst’ van de IUCN stelt dat 42 procent van de zoogdieren, 15 procent van de vogels, 45 procent van de reptielen en de vlinders, 30 procent van de amfibieën en 52 procent van de zoetwatervissen in Europa bedreigd zijn. Tot op de bepaalde hoogte is het uitsterven van een aantal soorten natuurlijk, maar momenteel is het honderd tot duizend keer erger dan het zou moeten zijn, zegt Christophersen.

Het lobbywerk naar landen die al lid zijn van de IUCN zal zich voortaan ook richten op hun beleid op vlak van industrie, landbouw, transport en energie, waar de meeste beslissingen die invloed hebben op de biodiversiteit worden genomen, zegt Christophersen. Het initiatief wil samenwerken met de private sector en prijzen inrichten voor bedrijven die de milieuvriendelijkste veranderingen doorvoeren. Ook moet milieubescherming een integraal onderdeel worden van de Europese ontwikkelingssamenwerking, komt er steun aan wetenschappelijk onderzoek over biodiversiteit, moet er harder worden gewerkt aan de implementatie van multilaterale milieuovereenkomsten zoals de Biodiversiteitconventie. Ten slotte wil ‘Countdown 2010’ het middenveld en het publiek mobiliseren. (ADR)