'Europa moet ook sociaal groeien'

Nieuws

'Europa moet ook sociaal groeien'

Stefania Bianchi

08 maart 2006

Vakbonden en sociale groepen roepen de Europese Unie op tot een socialer en milieuvriendelijker economisch beleid. Eind maart komen de EU-regeringsleiders samen om de 'Lissabonstrategie', die Europa economisch slagvaardiger moet maken, opnieuw te bespreken.

De Lissabonstrategie werd in maart 2000 in de Portugese hoofdstad opgesteld met het doel om de EU tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie te maken. Gestreefd werd naar 3 procent economische groei per jaar en twintig miljoen nieuwe banen voor 2010. De Europese Commissie presenteerde vorig jaar december een tussentijdse herziening van de strategie. EU-regeringsleiders buigen zich daar eind maart over.

Vertegenwoordigers van het Europese Milieubureau (EEB), de Europese werknemersorganisatie ETUC en het Social Platform, bogen zich deze week al over de relatie tussen de herziene Lissabonstrategie en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de EU. Volgens vertegenwoordigers van de organisaties bestond de afgelopen jaren nauwelijks aandacht voor de sociale dimensie die in de oorspronkelijke strategie is opgenomen. Ook willen zij meer aandacht voor het milieukwesties.

In een gezamenlijke verklaring roepen de groepen de EU op tot sterker leiderschap in de aanpak van onder meer werkloosheid, de afbraak van de sociale zekerheid en verkwisting van natuurlijke rijkdommen. De aangepaste Lissabonstrategie is incompleet en onevenwichtig. De nadruk ligt vooral op het bevorderen van de concurrentie en de creatie van een vrije interne markt, aldus de verklaring. Vergeten wordt dat optimale concurrentie alleen mogelijk is in een sociaal en ecologisch raamwerk dat moordende concurrentie, sociale afdanking en milieuschade voorkomt.

Volgens Mikael Karlsson, voorzitter van het EEB, heeft de mondiale klimaatverandering mondiale oplossingen nodig. Totnogtoe hebben de Europese leiders veel gepraat, maar weinig gedaan. Als de EU echt mondiaal leiderschap wil tonen, moet ze stoppen met de schadelijke energiesubsidies en de emissiehandel beter reguleren in combinatie met de hervorming van de milieubelasting.

De organisaties stellen enkele maatregelen voor om de economie in sociaal en economisch opzicht op de juiste koers te krijgen en tegelijkertijd de werkgelegenheid en welvaart te bevorderen. De EU moet volgens hen in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s prioriteit geven aan uitgebalanceerde duurzame ontwikkelingsdoelen. Bij uitwerking van nieuwe regelgeving moet niet alleen gekeken worden naar kostenbesparing voor bedrijven, maar ook naar veiligheid en gezondheid voor werknemers, milieubescherming en sociale zekerheid.

Ze pleiten voor een ‘routekaart’ naar sociale rechtvaardigheid en goede arbeidsomstandigheden, die moeten leiden tot een productieve verandering. Ook pleiten ze voor een consistent energiebeleid op Europees niveau, waarbij de nadruk moet liggen op duurzame ontwikkeling. (JVP/JS)