Europa tikt tien landen op de vingers voor luchtvervuiling

Nieuws

Europa tikt tien landen op de vingers voor luchtvervuiling

Europa tikt tien landen op de vingers voor luchtvervuiling
Europa tikt tien landen op de vingers voor luchtvervuiling

IPS

12 juni 2015

In tien Europese landen blijft de luchtvervuiling pieken boven de drempelwaarden. Het Europese Milieuagentschap tikt ook België en Nederland op de vingers.

Hannes De Geest (CC by-nc-nd.0)

Smog in Brussel

Hannes De Geest (CC by-nc-nd 2.0)

Elk Europees land moet sinds 2010 de vervuiling met zwaveldioxide, stikstofoxide, ammoniak en vluchtige organische componenten onder een bepaald plafond houden. Een nieuw rapport van het Europese Milieuagentschap EEA buist echter tien landen op minstens een van de stoffen.

Duitsland is het enige land dat op drie van de vier stoffen een onvoldoende scoort: het land blijft enkel voor zwaveldioxide onder de drempel. Oostenrijk, Denemarken en Ierland zijn gebuisd op twee van de vier stoffen.

Stikstof

België behoort tot de zes landen die in geen enkel jaar tussen 2010 en 2013 slaagden om hun vervuiling met stikstofoxide onder de wettelijke norm te houden. Vooral het wegtransport is verantwoordelijk voor die uitstoot, stelt het EEA vast. De uitstootreductie is kleiner dan verwacht in de voorbije twintig jaar, vooral door het groeiende verkeer, en met name door de toename van dieselvoertuigen.

Ammoniak vormt voor zes landen tijdens de vier onderzochte jaren een aanhoudend probleem, waaronder Nederland, Duitsland en Spanje. Ammoniak is vooral afkomstig van de landbouw, met name bemesting en de verwerking van dierlijke mest. De drempel zwaveldioxide werd door geen enkele lidstaat overschreden.