Europarlement wil betere bescherming asielzoekers

Nieuws

Europarlement wil betere bescherming asielzoekers

Stefania Bianchi

30 september 2005

Het Europese parlement heeft bedenkingen bij een wetsvoorstel dat de minimale rechten van asielzoekers in de Europese Unie (EU) moet vastleggen. Het parlement keurde het huidige voorstel van de Europese Commissie dinsdag goed, maar stelt meer dan honderd wijzigingen voor. De stemming is niet bindend, maar met de voorgestelde wijzigingen geeft het parlement een signaal af dat Europa niet mag raken aan de rechten van vluchtelingen.

De asielprocedures in Europa zijn per land verschillend. In 2010 wil de EU in heel Europa dezelfde regels voor de behandeling van asielaanvragen. De Commissie wil een einde maken aan het ‘asielshoppen’, waarbij immigranten in meer dan één land een aanvraag indienen.

Een belangrijk geschilpunt tussen het Parlement en de Commissie heeft betrekking op een criterium om asielaanvragen af te wijzen: het betitelen van landen als veilig. Een vluchteling uit een land dat als ‘veilig’ te boek staat, zou bij voorbaat een status geweigerd kunnen worden. De EU onderhandelt momenteel akkoorden met Marokko, Turkije, China en Oekraïne om vluchtelingen onder voorwaarden terug te sturen.

Het EP vindt dat die bepaling ingaat tegen het Verdrag van Genève, dat zegt dat regeringen vluchtelingen niet mogen weigeren zonder hun zaak eerst te onderzoeken. Het parlement eist dat de rechten van vluchtelingen volledig gerespecteerd worden en dat ze in beroep kunnen gaan als ze geweigerd worden. Ook moeten vluchtelingen in het land kunnen blijven zolang de asielprocedure loopt. Het parlement is daarnaast tegen het opzetten van extra detentiecentra voor immigranten en asielzoekers in Europa of daarbuiten.

Tussen de lidstaten bestaat veel verdeeldheid over het te voeren beleid. Landen zoals Italië en Malta, waar veel illegale immigranten aan wal komen, willen een strenger asielbeleid terwijl andere landen juist een soepeler wetgeving willen. Italië en Duitsland willen bovendien asielzoekerscentra opzetten in Noord-Afrika, om zo de toestroom van vluchtelingen naar Europa te beperken.

Het parlement is ook erg kritisch over het idee op vluchtelingen en asielzoekers op te vangen buiten de EU. De Commissie lanceerde deze week een voorstel voor vier pilootprojecten in die zin: in Wit-Rusland, Moldavië, Oekraïne en in een Afrikaanse land bezuiden de Sahara. Asielzoekers zouden op die manier zo dicht mogelijk bij hun land van herkomst een asielaanvraag voor de Europese Unie kunnen indienen.

Het Europees Parlement roept de EU op om de procedures in overeenstemming te laten zijn de internationale richtlijnen die in 1951 werden vastgelegd in het Internationale Verdrag over de Status van Vluchtelingen van Genève. In dat document is gedefinieerd wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en welke verplichtingen landen hebben aan vluchtelingen.

De nieuwe asielwetgeving moeten worden goedgekeurd door de Europese lidstaten. Veel nationale regeringen zijn echter huiverig om hun asielbeleid aan te passen aan Europese richtlijnen. Als de Europese Raad de voorgestelde wijzigingen van het parlement niet volgt, dan overwegen sommige parlementariërs om landen die de rechten van vluchtelingen niet respecteren, aan te klagen voor het Europese Gerechtshof in Luxemburg.

Veel Europese landen hebben de afgelopen jaren hun asielbeleid aangescherpt. Het aantal asielaanvragen in de EU daalde van 425.000 in 2002 naar 282.000 in 2004. (JS/MM)

Tags