Europeaan voelt zich zeer bedreigd door klimaatveranderingen

Nieuws

Europeaan voelt zich zeer bedreigd door klimaatveranderingen

Muriel Denayer

27 juli 2009

Uit de meting van de recente Eurobarometer bij meer dan 30 000 Europeanen, blijkt dat men wel degelijk bezorgd is om de impact van de klimaatsveranderingen.

De Eurobarometer is een enquête die op regelmatige basis door de Europese Commissie wordt georganiseerd. Het doel van deze onderzoeken is om de publieke opinie in Europa in kaart te brengen.

De derde grootste dreiging

Meer dan de helft van de respondenten classificeerde de klimaatsveranderingen in de top drie van meest ernstige problemen waarmee we zullen geconfronteerd worden in de toekomst. Op de eerste plaats staat armoede en de daaraan gekoppelde vrees voor een tekort aan voeding en water. De tweede plaats wordt ingenomen door de economische crisis. De klimaatsverandering staat op de derde plaats. Andere problemen die door de respondenten werden aangehaald waren bijvoorbeeld het terrorisme, gewapende conflicten, nucleaire wapens, de demografische groei en de verspreiding van besmettelijke ziekten.
Opvallend is dat vooral in de Scandinavische landen zwaar getild wordt aan de klimaatsverandering. In Zweden bijvoorbeeld, werd deze dreiging door 82 procent van de deelnemers als hoogste prioriteit bestempeld. In België antwoordde 67 procent van de ondervraagden dat ze de klimaatsverandering als een zeer ernstig probleem ervaren.
Over de verschillende lidstaten heen valt het op dat vooral de mensen jonger dan 55 jaar een grote klemtoon leggen op het klimaat. Studenten en hoogopgeleiden, in het bijzonder managers, scharen zich in groten getale achter deze top drie. Verder zijn vooral vrouwen en mensen die zichzelf links situeren op het politiek spectrum, geneigd om de klimaatsveranderingen als zeer dringend te benoemen.

Goed geïnformeerde burgers

Bijna zes op tien respondenten vindt dat ze goed tot zeer goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van de klimaatsveranderingen en de manier waarop we deze kunnen bestrijden. Dit wil bijgevolg ook zeggen dat meer dan 40 procent van de deelnemers vindt dat ze te weinig of niet geïnformeerd worden. Burgers uit Zweden, Nederland en Finland voelen zich het best geïnformeerd. In België vindt 62 procent dat ze goed geïnformeerd zijn. De Bulgaren, Roemenen, Portugezen en Turken menen dat ze slecht of niet op de hoogte zijn van de milieuproblematiek. Op Europees niveau valt op dat vooral mannen zich goed geïnformeerd voelen.

Optimisme

In het algemeen kan gesteld worden dat de Europeaan van oordeel is dat de informatie die over de gevolgen van klimaatsveranderingen gegeven wordt, niet overdreven is. Het merendeel van de respondenten is van mening dat we met een zeer ernstig en dringend probleem te kampen hebben. Belangrijk is dat 58 procent van de respondenten een eerder positief toekomstbeeld heeft: zij geloven dat het probleem kan aangepakt worden door collectieve actie. In sommige landen, zoals Zweden en Malta, loopt dit aantal positieve denkers gemakkelijk op tot 80 procent. Ruim 30 procent is meer pessimistisch en meent dat we te maken hebben met een onomkeerbaar proces.
Verder denkt ruim 60 procent van de Europeanen dat de strijd tegen klimaatsveranderingen een positieve invloed zal hebben op de Europese economie

Vooral in Zweden, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk is de civiele maatschappij zeer actief in de strijd tegen de klimaatsveranderingen. Gemiddeld 80 procent van de burgers uit deze landen beweert zich geëngageerd te hebben in een van deze acties. 64 procent van de Belgische respondenten heeft zich de laatste maanden ingezet voor de strijd tegen de klimaatsveranderingen. Bulgaarse burgers zijn met slechts één op vijf het minst actief.