Europees Hof legt Turkse kiesdrempel op de rooster

Nieuws

Europees Hof legt Turkse kiesdrempel op de rooster

Hanne Claessens

08 juli 2008

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens buigt zich vandaag over de extreem hoge kiesdrempel in Turkije. De drempel van tien procent maakt het Koerdische partijen bijna onmogelijk aanwezig te zijn in het parlement.

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens velt vandaag in een publieke hoorzitting een oordeel over een zaak, waarbij de kiesdrempel van tien procent bij de Turkse parlementsverkiezingen wordt betwist. De aanvraag werd ingediend door Mehmet Yumak en Resul Sadak. Zij waren kandidaten in de parlementaire verkiezingen van 3 november 2002 voor de reeds ontbonden Democratische Volkspartij DEHAP in de provincie Sirnak. Ze baseren zich op het recht op vrije verkiezingen om aan te klagen dat een kiesdrempel van tien procent de vrije meningsuiting bij verkiezingen in het gedrang brengt, aldus de Turkse krant Zaman.
In 2002 behaalde DEHAP in de lokale verkiezingen ongeveer 46 procent van de stemmen, de nationale kiesdrempel was echter te hoog gegrepen. Daarom kregen de kandidaten, in overeenstemming met Wet 2839 over de verkiezing van parlementsleden, geen zetel in het parlement. Twee van de zetels voor Sirnak gingen naar de regerende Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij AKP, die ruim veertien procent van de stemmen kreeg. De derde zetel werd ingenomen door een onafhankelijke kandidaat, die bijna tien procent van de stemmen achter zijn naam kreeg.
In januari 2007 stelde het Europees Hof reeds dat er geen sprake was van een schending van de Conventie, maar in juli 2007 werd de aanklacht toch doorverwezen naar de Grote Kamer. De uitspraken van de Grote Kamer zijn definitief.

Politieke isolatie

Turkije heeft de hoogste kiesdrempel in Europa. In Duitsland, Polen, Rusland en België ligt de kiesdrempel op vijf procent; in Denemarken op twee procent en in Nederland op 0,67 procent .
In Turkije wordt het de Koerdische minderheid sinds jaar en dag moeilijk gemaakt om deel te nemen aan de politiek. De hoge kiesdrempel is daarbij een belangrijk instrument. Tussen 1990 en 2005 werden maar liefst zes pro-Koerdische partijen opgericht. De Sociaal-Democratische Partij DTP is momenteel nog steeds werkzaam in Turkije. Vier andere werden gesloten door de Turkse overheid. DEHAP werd door de partijleden zelf opgedoekt, omdat verschillende rechtzaken aangespannen waren tegen de partij en sluiting de partij boven het hoofd hing.
In juli 2007 omzeilde de DTP de hoge kiesdrempel bij de nationale verkiezingen. DTP-kandidaten namen ontslag uit de partij, waarna ze als onafhankelijke kandidaten deelnamen aan de verkiezingen. Eens verkozen, werden ze opnieuw opgenomen in de partij en vormden ze een fractie in het parlement. Twintig DTP-leden bemachtigden zo een zitje in het parlement. Momenteel wordt echter ook de DTP aangeklaagd omwille van het aanzetten tot separatistische activiteiten.