Europees Hof: ook nieuwe gentechnieken vallen onder ggo-wetgeving

Nieuws

Europees Hof: ook nieuwe gentechnieken vallen onder ggo-wetgeving

Europees Hof: ook nieuwe gentechnieken vallen onder ggo-wetgeving
Europees Hof: ook nieuwe gentechnieken vallen onder ggo-wetgeving

IPS

26 juli 2018

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat gewassen die het resultaat zijn van nieuwe genetische manipulatietechnieken zoals CRISPR-Cas onder de bestaande Europese ggo-wetgeving vallen. Dat is een overwinning voor milieu- en consumentenorganisaties.

Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0)

Stephen Melkisethian (CC BY-NC-ND 2.0)​

Binnen de genetische manipulatie zijn nieuwe technieken van ‘mutagenese’ sterk in opmars. Ze maken het mogelijk om genen te wijzigen zonder daarbij vreemd dna te gebruiken. Op verzoek van de Franse overheid boog het Europees hof zich over de vraag of die nieuwe gentechnieken moeten voldoen aan de bestaande Europese ggo-regels.

In het vonnis vandaag oordeelt het Hof dat ook de nieuwe technieken wel degelijk onder de ggo-wetgeving vallen. Die legt onder meer verplichtingen op om het risico voor het milieu te minimaliseren en het gebruik van genetische gewijzigde gewassen kenbaar te maken op het etiket.

Overwinning

“Dit is een grote overwinning voor het milieu, boeren en consumenten”, zegt Nina Holland van de ngo Corporate Europe Observatory. “Het is nu duidelijk dat Europese beleidsmakers gewassen die met de nieuwe methode zijn gecreëerd moet controleren op risico’s voor de volksgezondheid en het milieu, en dat ze het etiket van ggo moeten dragen.”

Ook Greenpeace juicht het vonnis toe. “Het Hof maakt het glashelder dat planten en dieren die het product zijn van deze technieken moeten voldoen aan dezelfde veiligheids- en etiketteringsregels als andere ggo-organismen”, zegt Franziska Achterberg, directeur Voedingsbeleid bij Greenpeace. “Die regels bestaan juist om schade te vermijden en consumenten te informeren over wat ze eten. Dergelijke nieuwe ggo-gewassen introduceren in het milieu zonder de nodige veiligheidsmaatregelen is illegaal en onverantwoord, zegt ze. “De Europese Commissie en de lidstaten moeten er nu voor zorgen dat alle nieuwe ggo’s streng getest worden en dat bestaande proefvelden onder de ggo-regels gebracht worden.”

Vlaanderen

De kranten De Morgen en La Libre Belgique brachten deze week aan het licht dat ook in Vlaanderen sinds 2017 in alle stilte een veldproef wordt gehouden door het Vlaams Instituut Biotechnologie (VIB), met maïs die is veranderd met de CRISPR-technologie.

“Dit vonnis betekent ook dat het geheime testveld in België illegaal is”, zegt Nina Holland. “De CRISPR-techniek heeft geen enkele ‘geschiedenis van veilig gebruik’, en de planten die in het proefveld gebruikt worden zijn zonder twijfel genetisch gewijzigde gewassen. De Belgische overheid moet nu de nodige stappen nemen en de test stopzetten.”