Europees Parlement moet invloed houden op ontwikkelingsbeleid

Nieuws

Europees Parlement moet invloed houden op ontwikkelingsbeleid

Stefania Bianchi

24 januari 2006

Ontwikkelingsorganisaties willen dat het Europees Parlement invloed houdt op het ontwikkelingsbeleid van de EU. Zij steunen nieuwe voorstellen daartoe van de Ierse europarlementariër Gay Mitchell. Diens amendementen op het nieuwe ontwikkelingsbeleid dat de commissie heeft uitgedacht, staan woensdag op de agenda van het ontwikkelingscomité van het Europese Parlement.

De Europese Commissie, de uitvoerende tak van de EU, deed de oorspronkelijke voorstellen in september 2004. Het comité verwierp ze in maart vorig jaar met het argument dat ze zouden leiden tot een onnatuurlijke alliantie tussen ontwikkelingslanden en industrielanden. Ook zou de rol van het Europees Parlement in de nieuwe voorstellen beperkt worden.

Als de amendementen van Mitchell worden goedgekeurd, dan leiden ze tot een substantiële wijziging van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. In dat voorstel werden de betrekkingen van de Europese Unie met ontwikkelingslanden en industrielanden gecombineerd. Mitchell maakt wel een duidelijk onderscheid tussen de twee groepen van landen.

Dat onderscheid is van essentieel belang als we transparantie willen brengen in de Europese samenwerking met arme landen en als we de verantwoordelijke rol van de EU op het wereldtoneel willen versterken, zegt Simon Stocker, directeur van Eurostep, een netwerk van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties in Brussel.

In de oorspronkelijke voorstellen werd de goedkeuring van thematische en geografische ontwikkelingsprogramma’s aan de Commissie overgelaten. De Europese Raad zou daarbij een minimale rol spelen en het Europees Parlement helemaal geen. Volgens ontwikkelingsorganisaties zou daardoor de basis worden gelegd voor een “steeds minder democratisch ontwikkelingsbeleid dat nog verder af komt te staan van de Europese burger dan nu al het geval is.

Mitchell stelt voor om het Parlement wel een belangrijke rol te geven in het bepalen van regionale en thematische prioriteiten van de EU-ontwikkelingshulp. Stocker zegt volledig achter dat plan te staan. Als het Parlement inspraak houdt over het ontwikkelingsbeleid, dan kunnen we rekenen op een breder draagvlak in overeenstemming met de verwachtingen van burgers. Ook blijft de aandacht dan beter gericht op het bereiken van de Millenniumdoelstellingen, zegt hij.

De amendementen worden woensdag besproken in het ontwikkelingscomité, dat er in februari over stemt. Daarna debatteert het Europees Parlement erover in een plenaire sessie, voordat er naar verwachting in april van dit jaar een besluit genomen wordt. Vervolgens komt de kwestie later dit jaar op de agenda van de Europese regeringsleiders. (JS/PD)