Europese Commissie wil autofabrikanten steunen

Nieuws

Europese Commissie wil autofabrikanten steunen

Joren Gettemans

19 november 2008

Op een spoedzitting van het Europees Parlement vandaag, woensdag, pleitte Europees Commissaris voor Industrie Günter Verheugen voor speciale steunmaatregelen aan de Europese auto-industrie, om die te helpen bij de omschakeling naar milieuvriendelijke voertuigen. Onzin, zeggen milieubewegingen, want de voorgestelde wetgeving is al zo sterk afgezwakt dat ze de industrie vrij spel geeft.

Na de financiële malaise lijkt de auto-industrie als volgende economische pijler aan de beurt. Sinds het begin van 2008 zijn de autoverkopen in de EU met vijf procent gedaald en die daling versnelt nog. Vandaag, woensdag, verdedigde de Duitse Commissaris voor Industrie Günter Verheugen in het Europees Parlement speciale steunmaatregelen aan de industrie, waaronder goedkope leningen via de Europese Investeringsbank. De sector zou die leningen nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe EU-normen die eraan komenom de gemiddelde CO2-uitstoot van personenwagens naar beneden te halen. Ook President Nicolas Sarkozy van huidig EU-voorzitter Frankrijk pleitte vorige maand al voor dergelijke steun als reactie op plannen in de Verenigde Staten om 18 miljard euro te lenen aan de Amerikaanse auto-industrie voor het ontwerpen en produceren van milieuvriendelijker auto’s.

“Te gek voor woorden”

Van op de parlementsbanken en uit de milieubeweging komt echter heel wat kritiek op de voorstellen. Veel parlementsleden zien de steun aan de industrie als een beloning voor de foute houding van de industrie in het verleden, die te weinig innoveerde en te lang vervuilende auto’s bleef produceren. Sommigen zien de vraag van sector zelfs als opportunisme, omdat ze in Europa een graantje probeert mee te pikken van de steun aan autobedrijven in de Verenigde Staten.

Het Europees Parlement had zich achter een wetgeving geschaard die de auto-industrie zou verplichten om wagens te produceren met een gemiddelde uitstoot van 130 gram, maar dat voorstel is inmiddels sterk afgezwakt door de Raad van Ministers. Volgens de milieubeweging is het wetsvoorstel zelfs zo sterk afgezwakt dat ze de autosector vrij spel geeft en speciale steunmaatregelen dan ook helemaal niet nodig zijn. “De autosector slaagt er al vijftien jaar lang in om elke Europese regelgeving op het vlak van CO2-uitstoot te kelderen, en dat is ook nu weer het geval”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Er zijn zoveel achterpoortjes ingebouwd dat de industrie minstens tot 2016 gewoon verder kan doen zoals ze bezig is. Ze bovendien nog eens belonen met goedkope leningen uit publieke fondsen, is eigenlijk te gek voor woorden. Europa moet zorgen voor strenge CO2-regels, en niet voor steunmaatregelen.”