Europese Commissie wil piramideschatten digitaal naarEuropa slepen

Nieuws

Europese Commissie wil piramideschatten digitaal naarEuropa slepen

Cam McGrath

30 juni 2002

Vorige donderdag kondigde de Europese Commissie in de
Egyptische hoofdstad aan dat niet minder dan 14 Egyptische partners nieuwe
informatieverbindingen zullen bouwen tussen de Europese Unie en de
Mediterrane landen. Het project ziet het licht onder de vleugels van het
Europees-Mediterrane Informatiemaatschappij (Eumedis) initiatief, is goed
voor 65 miljoen euro en moet ervoor zorgen dat de Europeanen en hun
zuiderburen virtueel in elkaars cultureel erfgoed kunnen grasduinen.

Om dat te bewerkstelligen krijgt het Europa van de vijftien meer
informatiekanalen met een groep van 12 Mediterrane landen: Marokko,
Algerije, Tunesië, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Syrië, Turkije,
Cyprus, Malta en de Palestijnse Autoriteit.

De opzet bestaat erin niet zozeer te investeren in nieuwe technologie en
infrastructuur, maar wel in het uitwisselen van ideeën en informatie, de
mensen met elkaar in contact te brengen en zo barrières op te heffen. Beide
kanten zullen er wel bij varen, verklaart de Europese ambassadeur in
Egypte, Ian Boag.

De mogelijkheden steken de ogen uit. Door de nieuwe informatiekanalen krijgt
bijvoorbeeld het Strabon-project een nieuw elan. Het Strabon-project heeft
een internationaal-Europese portaalsite voor ogen die de culturele
documentatie gegevens bundelt van alle deelnemers.

Strabon is een multitalig informatiesysteem voor Europees-Mediterraan
cultureel erfgoed, legt Fathi Saleh, directeur van het deelnemende
Egyptische Nationale Centrum voor de Documentatie van Cultureel en
Natuurlijk Erfgoed (Cultnat), uit. Het systeem zal online-toegang
verschaffen tot de culturele schatten van de Mediterrane regio. De
Egyptische aanwezigheid in Strabon is groot, maar ook Frankrijk, Italië,
Portugal, Griekenland, Malta, Algerije, Tunesië, Jordanië, Libanon, Syrië en
de Palestijnse Autoriteit participeren.

Cultnat biedt nu al een eigen website aan die het Egyptische erfgoed
documenteert. Zo’n 7.000 jaar Egyptische geschiedenis worden behandeld, van
museum tot muziek. Strabon borduurt verder op het concept en wil in de
andere 11 landen een gelijksoortige website opzetten. Dit project moet zijn
beslag krijgen in 2005. De initiatiefnemers van Strabon kampen echter met
het klassieke probleem: geld. Het budget voor de bestaande 16
pilootprojecten is wat krap bemeten, grotere projecten opzetten lijkt voor
sommige landen niet mogelijk.

Met een ander probleem krijgt ongetwijfeld ook het nieuwste Eumidis-project
te maken. De telecommunicatiesector is in de meeste Arabische landen stevig
in handen van een overheid die elk detail overziet en zich bovendien traag
hervormt, zucht Amr Moussa, baas van Egyptian Information Services (EIS),
een Internetprovider in Caïro.

Egypte werkt wel aan een liberalisering van de telecommunicatiesector, maar
de wetsontwerpen ter zake worden al drie jaar opgehouden in het parlement.
Het blijft wachten tot het monopolie van de vaste telefoonlijnen van Telecom
Egypt wordt opgeheven. Critici menen dat zolang dat niet gebeurt, de plannen
met Eumedis ijdel blijven.

Het Eumedis-initiatief zag het licht in 1999 en bestrijkt vijf domeinen: cultureel erfgoed en toerisme, gezondheidszorg, onderwijs, e-business en onderzoek voor industriële ontwikkeling. In een eerste stap werd in elk land dat zich met het project zou gaan bezighouden, een coördinatiecentrum gemaakt. Egypte zette het Bureau voor de Ontwikkeling van de Informatiesamenleving (ISDO) op. Ondanks de trage hervorming van de Egyptische communicatiesector moedigt het ISDO ngo’s, de privé-sector en de overheidsinstellingen voortdurend aan in het Eumedis-project te stappen.