Europese Investeringsbank minst democratische en milieuonvriendelijke financiële instelling

Nieuws

Europese Investeringsbank minst democratische en milieuonvriendelijke financiële instelling

Stefania Bianchi

03 juni 2004

Deze week treden de tien nieuwe lidstaten van de EU toe tot het bestuur van de Europese Ontwikkelingsbank (EIB) onder leiding van Philippe Maystadt. Milieu- en ontwikkelingsorganisaties grijpen die gebeurtenis aan om de Bank op te roepen tot hervormingen. In ogen is de Bank van alle internationale en Europese financiële instellingen de minst transparante, legt ze het minst verantwoording af en wordt ze het minst democratisch gecontroleerd. Bankwatch stelt ook dat de EIB in belangrijke mate bijdraagt aan de klimaatverandering door massaal leningen te verstrekken voor energie- en transportinfrastructuur.

De EIB werd opgericht in 1958 voor de financiering van de transportinfrastructuur binnen de EU en voor het verstrekken van investering aan minder ontwikkelde regio’s. De Bank verstrekt nu elk jaar leningen voor ongeveer 38 miljard euro. Door akkoorden in het kader van Europese hulpprogramma’s in 120 landen, is meer dan zestien procent van de EIB-leningen bestemd voor landen buiten de EU.

Bankwatch, een samenwerkingsverband van veertig niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) dat toezicht houdt op de internationale hulp aan Midden- en Oost-Europa, klaagt over het bijzonder vage statuut van de Bank, die zowel een instelling is van de Europese Unie (EU) als een onafhankelijke instantie.

Bankwatch stelde deze week een rapport voor dat stelt dat de Europese Investeringsbank voordeel moet brengen voor mens en milieu. Het roept de EIB op om te zorgen voor transparantie en toegang tot informatie en te komen tot een mandaat op basis van een gezond voorzorgsbeleid voor leningen buiten de EU. Het wil ook dat de Bank een ecologisch gezond beleid voor zijn leningen uitstippelt en doeltreffende maatregelen voor de strijd tegen corruptie en witwaspraktijken.

De EIB voldoet totaal niet aan de normen op het vlak van transparantie, bestuur en milieu die van een moderne openbare financieringsinstelling worden verwacht, meent Magda Stoczkiewicz, hoofd van de campagne voor de hervorming van de EIB van Bankwatch en Friends of the Earth International. Stoczkiewicz stelt dat er al lang diepgaande veranderingen hadden moeten gebeuren, maar dat de eerste vergadering van de uitgebreide Raad van Gouverneurs ook een goed moment vormt voor een hervorming. Onze voorstellen bieden een ideale handleiding om de EIB-stal uit te mesten, meent zij.

Paul Loeser, persvoorlichter van de EIB, verwierp meteen het rapport van Bankwatch en de roep om meer transparantie. Wij praten nu al genoeg met de ngo’s. Wij hebben geen commentaar op dit rapport.

Volgens Bankwatch heeft de EIB geen beleidsmandaat om leningen te verstrekken aan ontwikkelingslanden en wil zij ook geen multilaterale ontwikkelingsbank worden genoemd, ook al is zij actief in meer dan honderd ontwikkelingslanden. De huidige praktijken geven de EIB vrijwel carte blanche voor leningen buiten de EU en het is niet duidelijke welke ecologische en sociale normen de bank daar hanteert, aldus Stoczkiewicz. Bankwatch wijst ook op problemen als een heel beperkte toegang tot informatie, gebrek aan duidelijke ecologische en sociale richtlijnen, een klein en slecht geleid personeelsbestand, twijfelachtige leningen, een parttime leiderschap, geen leningen voor milieubescherming en geen implementatie van milieudoelstellingen.

Bankwatch stelt dat de EIB in belangrijke mate bijdraagt aan de klimaatverandering door massaal leningen te verstrekken voor energie- en transportinfrastructuur. Bovendien financiert de EIB met haar grote leningen multinationals die het minst nood hebben aan overheidssteun en die het minst bijdragen aan het algemeen welzijn. Zo werd bijvoorbeeld 376 miljoen euro geleend voor de bouw van ‘Terminal Five’ op de luchthaven van Heathrow in London. Bankwatch wijst er ook op dat de EIB soms leningen verstrekt voor projecten waarover de Wereldbank aarzelt.

Vorig jaar keurde de Bank een lening goed van 156 miljoen euro voor de aanleg van de olie- en gaspijpleiding tussen Tsjaad en Kameroen. Volgens internationale en plaatselijke ngo’s kan dat project de sociaal-economische situatie in het land verzwakken en de corrupte oligarchie versterken. In januari verstrekte de EIB 62,4 miljoen euro voor de ontwikkeling van een kopermijn in Laos, die volgens milieugroepen schadelijk zal zijn voor het ecosysteem van enkele belangrijke bijrivieren van de Mekong. Bovendien zou de aanleg van de mijn kunnen leiden tot cyanidevervuiling, illegale houtkap en een aantasting van de biodiversiteit in de regio.

Bankwatch heeft ook vragen bij de rol van de Bank in Europa. Zo zou een lening van tweehonderd miljoen euro aan de Slovaakse spoorwegen in 1999 verbonden zijn met een reeks niet-officiële voorwaarden. Peter Mihok, de Slovaakse coördinator van Bankwatch, stelt dat de lening al heeft geleid tot de afdanking van 18.000 personeelsleden, prijsstijgingen en verminderde spoordiensten. De maatregelen die de spoorwegen opgelegd kregen, kwamen er zonder enige voorafgaande discussie met het publiek, en de voorwaarden van de EIB zijn nooit openbaar gemaakt. (LDM/ADR)

EIB: www.eib.org

Bankwatch:
www.bankwatch.org