Europese natuur in erbarmelijke staat

Nieuws

Biodiversiteit gaat sterk achteruit door landbouw, klimaatverandering en vervuiling

Europese natuur in erbarmelijke staat

Europese natuur in erbarmelijke staat
Europese natuur in erbarmelijke staat

IPS

21 oktober 2020

De biodiversiteit in Europa gaat sterk achteruit door landbouw, klimaatverandering en vervuiling. De EU-lidstaten doen nog altijd niet genoeg om het tij te keren, stelt het Europees Milieuagentschap.

Intensieve landbouw, snel groeiende steden en de niet-duurzame bosbouw vormen de grootste druk op habitats en soorten, stelt het rapport van het Europese Milieuagentschap.

Marcin Jozwiak / Unsplash

Europa heeft zeker inspanningen geleverd, stelt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een omvangrijk rapport: zowel het aantal beschermde gebieden als hun oppervlakte zijn de afgelopen zes jaar toegenomen. De EU beschermt nu 18 procent van haar landoppervlak en haalt zo de internationale doelstellingen.

Maar dat is niet voldoende om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen: 81 procent van alle natuurgebieden in Europa verkeert nu in slechte staat of erger, stelt het EEA. Dat is opnieuw een stijging met 3 procent tegenover de periode ervoor.

Vooral vogels hebben het moeilijk: nog maar 47 procent van de 463 vogelsoorten in de EU deed het goed tussen 2013 en 2018, een daling met 5 procentpunt tegenover de periode ervoor. Graslanden, duinen en moeras- en veenhabitats vertonen sterk verslechterende trends, terwijl bossen de meeste vooruitgang boeken.

Landbouw

Intensieve landbouw, snel groeiende steden en de niet-duurzame bosbouw vormen de grootste druk op habitats en soorten, stelt het rapport. Ook lucht-, water- en bodemvervuiling heeft gevolgen voor de habitats, net als de jacht en visserij.

Die bedreigingen worden verergerd door veranderingen in rivieren en meren, zoals dammen en wateronttrekking, invasieve uitheemse soorten en door de klimaatverandering.

Intensieve landbouw, snel groeiende steden en de niet-duurzame bosbouw vormen de grootste druk op habitats en soorten.

‘Onze beoordeling toont aan dat de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, bossen beheren en gebruiken en steden bouwen, fundamenteel moet veranderen om de gezondheid en veerkracht van de Europese natuur en het welzijn van de mensen veilig te stellen’, zegt Hans Bruyninckx, directeur van het EEA.

‘Die inspanningen moeten gepaard gaan met een betere uitvoering en handhaving van het natuurbehoudsbeleid, een focus op natuurherstel en steeds ambitieuzere klimaatmaatregelen, met name in de vervoers- en energiesector.’

Ambitie

‘Deze beoordeling is de meest uitgebreide gezondheidscheck van de natuur die ooit in de EU is uitgevoerd’, zegt EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius. ‘Er blijkt heel duidelijk uit dat we het ecosysteem, dat van cruciaal belang is voor ons overleven, steeds verder kwijtraken. We moeten dringend de beloftes uit de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie nakomen om deze achteruitgang om te buigen ten gunste van de natuur, de mensen, het klimaat en de economie.’

Die nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 is een van de kernelementen van de Europese Green Deal. Ze heeft tot doel het netwerk van beschermde gebieden te verstevigen en uit te breiden, een herstelplan op te stellen en ervoor te zorgen dat de ecosystemen gezond zijn, bestand zijn tegen klimaatverandering, rijk aan biodiversiteit zijn en het scala aan diensten leveren dat essentieel is voor de welvaart en het welzijn van de burgers.