‘De toekomst van onze kinderen is belangrijker dan wat politiek opportuun is’

Europese ngo’s en milieuorganisaties hekelen nieuw landbouwbeleid

Martin Fisch (CC BY 2.0)

Wiesbaden, Duitsland, 12 mei 2013.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen moet het voorstel voor een vernieuwd landbouwbeleid intrekken. Daartoe roepen meer dan 25 Europese milieuorganisaties en ngo’s op in een open brief. ‘De toekomst van onze kinderen is belangrijker dan wat politiek opportuun is.’

De ondertekenaars van de brief (pdf), die maandag openbaar werd gemaakt, menen dat wat nu op tafel ligt direct in strijd is met de groene voornemens van de Europese Unie.

Het recent door het Europees Parlement goedgekeurde landbouwbeleid valt volgens hen niet te verzoenen met de Europese Green Deal, de ‘Farm to Fork’-strategie en de biodiversiteitsstrategie.

‘Men zet een landbouwbeleid voort dat de vervuilende, geïndustrialiseerde landbouw tot minstens 2027 geld van de belastingbetaler oplevert.’

Een van de organisaties die de brief ondertekende is natuurbeschermingsorganisatie World Wide Fund for Nature (WWF). Volgens Javier Ruiz Mirazo, senior beleidsmedewerker landbouw, moet het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid expliciet verbonden worden met de Europese Green Deal, zodat die ‘meer wordt dan enkel een intentieverklaring’. Volgens hem is er onder meer nood aan een sterke voorwaardelijkheid voor alle landbouwsubsidies, terwijl die in het huidige voorstel net vaak wordt afgebouwd.

‘Het is erg ontmoedigend,’ meent Ruiz, ‘de leden van het Europees Parlement en de ministers van Landbouw zetten hiermee grotendeels een landbouwbeleid voort dat de vervuilende, geïndustrialiseerde landbouw tot minstens 2027 geld van de belastingbetaler oplevert. Dit gaat in tegen waarschuwingen uit wetenschappelijke hoek over onze natuur en de toenemende uitstoot van broeikasgassen door de destructieve landbouw.’

Ook Marco Contiero, beleidsdirecteur landbouw bij milieuorganisatie Greenpeace EU, ziet wat nu voorgesteld wordt als ‘een enorme gemiste kans’. Net als Food & Water Action Europe, Friends of the Earth Europe en het Corporate Europe Observatory schaart ook Greenpeace zich achter de boodschap in de brief. Het voorstel geeft lidstaten volgens Contiero enorm veel speelruimte, terwijl geen enkele individuele regering tegen de machtige landbouwindustrie zal durven in te gaan. Het geld dat voorzien is zal volgens hem niet leiden tot positieve ecologische veranderingen in de landbouw, maar komt gewoon neer op ‘business as usual’. Waar de Europese Unie volgens Contiero nood aan heeft is ‘een systeem dat kleinschalige boeren beschermt, iedereen gezond voedsel biedt en een veilige relatie met de natuur onderhoudt.’

De brief eindigt met een duidelijke boodschap: ‘De toekomst van onze kinderen is belangrijker dan wat politiek opportuun is.’ Het huidige voorstel wordt gezien als een compromis tussen de drie grootste fracties in het Europees Parlement – de liberalen van Renew, de christendemocraten van de EPP en de sociaaldemocraten van de Socialists and Democrats (S&D).

De Europese groene fractie en het linkse GUE-NGL zijn geen voorstander. Maar ook binnen de sociaaldemocraten van S&D zijn er dissidente stemmen te horen, iets wat Contiero hoopvol stemt. Voor België stemden zowel Marc Tarabella (PS), Marie Arena (PS), en Kathleen Van Brempt (sp.a) tegen het voorstel.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift