Europese socialisten globaliseren

Nieuws

Europese socialisten globaliseren

Stefania Bianchi en Ann De Ron

08 september 2005

Elio di Rupo, Eveline Herfkens en duizenden andere politici, vakbondsmensen en leden van internationale instellingen blazen morgen (vrijdag) en zaterdag verzamelen in Milaan voor het tweede Global Progressive Forum. We willen het wereldwijd netwerk tussen de belangrijkste centrumlinkse krachten versterken en oppositie ronselen tegen de pogingen van de VS om de Millenniumdoelstellingen te laten vallen, zegt Poul Nyrup Rasmussen, voorzitter van de Partij van de Europese Socialisten (PES) en voorzitter van het Forum.

Het tweedaagse forum is een initiatief van de PES, de socialistische fractie in het Europese parlement en Socialist International, de vereniging van 161 socialistische politieke partijen en organisaties. De internationale conferentie - er komen deelnemers uit alle hoeken van de wereld - brengt in de woorden van Rasmussen mensen samen die een betere globalisering willen dan de huidige marktgedreven versie. Wij komen op tegen de wereldpolitiek die wordt gedomineerd door religieus ultraconservatisme, vrijemarktextremisme, terrorisme en angst, militair unilateralisme, racisme en andere antiprogressieve krachten.

Volgens Julian Scola, de PES-woordvoerder in het Europese parlement, is dit forum het enige initiatief dat een brede alliantie van progressieve krachten probeert te vormen. Als een socialistische familie willen we een nieuwe manier van denken en van politieke actie lanceren. Niemand kan effectief werken op zijn eentje, we moeten op een nieuw, internationaal niveau optreden, zegt ook Harlem Désir, vice-president van het PES en het forum.

De ngo’s en de sociale bewegingen hebben jarenlang campagne gevoerd om het huidige globaliseringmodel te veranderen, zegt Giampiero Alhadeff, secretaris-generaal van Solidar, een in Brussel gevestigd netwerk van ontwikkelingsngo’s. We hebben allianties gesmeed met vakbonden, met de kerken en met de politieke partijen. Het Global Progressive Forum gaat nog een stap verder door politieke leiders rechtsreeks samen met ons te laten debatteren.

De timing, luttele dagen voor de cruciale top van de Verenigde Naties (VN) in New York volgende week, is verre van toevallig. De progressieve gemeenschap kan niet accepteren dat de Verenigde Staten de Millenniumdoelstellingen blokkeren, zegt Rasmussen. De VN-top moet een eerste evaluatie maken van de vorderingen voor die acht doelstellingen die wereldleiders in 2000 afspraken, waaronder een halvering van de armoede en honger, algemene basiseducatie en de vermindering van de kindersterfte met tweederde.

Rasmussen: We hopen dat dit een eerste stap zal zijn naar een versterking en verbreding van de VN-Veiligheidsraad.

De conferentie in Milaan buigt zich ook over thema’s als handel, aids en Afrika. Beleidsmakers en ngo’s zullen samen onder meer ‘Africa21’ lanceren, een campagne om Afrika op een permanente basis te steunen. We willen een sterk netwerk vormen, gelinkt aan het internet en het Wereld Sociaal Forum, zegt Rasmussen. Het Forum hoopt ook te wegen op de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Progressieven zullen tijdens de komende Wereldhandelsconferentie in Hongkong thema’s als fatsoenlijk werk en de strijd tegen armoede op tafel leggen, zegt Désir. Het is hoog tijd dat de WHO zich met armoede gaat bezighouden.

Nederland is goed vertegenwoordigd in Milaan. Onder meer Eveline Herfkens, de Nederlandse VN-coördinator van de campagne voor de Millenniumdoelstellingen, en Jan Marinus Wiersma, de Nederlandse specialist buitenland beleid van de socialistische fractie in het Europees parlement, zullen deelnemen aan de workshops of plenaire sessies. Vanuit België gaan Elio di Rupo, de voorzitter van de Waalse PS, Ricardo Petrella, de stichter en oprichter van het Wereldwatercomité, en als enige Vlaming Willy Thys, de secretaris-generaal van de Wereldarbeidsfederatie (WCL), een wereldwijde vakbondsnetwerk.

Ze krijgen er gezelschap van onder meer Josep Borrell, de voorzitter van het Europees Parlement, en Pascal Lamy, de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie. (ADR/PD)

http://www.globalprogressiveforum.org/