Europese Unie ontgoocheld over slotdocument Millenniumtop

Nieuws

Europese Unie ontgoocheld over slotdocument Millenniumtop

L.A Nguyen

14 september 2005

De Europese Unie, in termen van bruto nationaal product de grootste donor inzake ontwikkelingshulp, toont zich ontgoocheld over de ontwerpverklaring van de Millenniumtop die de Algemene Vergadering van de VN gisteren goedkeurde.

Louis Michel, de Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, had sterkere taal gewild voor de millenniumdoelstellingen. Wij willen van de VN een instrument maken om de globalisering te vermenselijken en deze tekst gaat daarin niet ver genoeg, zegt Michel. Die acht internationale minima inzake ontwikkeling worden onder druk van de VS bewust vaag gehouden.

Nieuwe internationale afspraken over veiligheid, mensenrechten en de hervorming van de VN staan wel in de ontwerpverklaring. Benita Ferrero-Waldner, de Europese Commissaris voor Externe Betrekkingen, noemt het resultaat op die punten gemengd. De uitkomst zal niet alles bevatten waarop we hoopten, zegt Waldner Op een aantal punten wordt vooruitgang geboekt, maar een aantal zaken ontgoochelen.

Waldner vindt met name de passages over mensenrechten ondermaats. Een hervorming van de Mensenrechtencommissie was erg belangrijk voor ons. Het resultaat is dat de naam veranderd is, maar dat de architectuur dezelfde is gebleven. De inefficiënte Mensenrechtencommissie wordt vervangen door een Mensenrechtenraad, maar de samenstelling verandert niet substantieel. De huidige 53 leden tellen een aantal landen die onvoldoende respect opbrengen voor de mensenrechten.

De EU is wel tevreden met het voorstel om een Commissie voor Vredesopbouw op te richten om landen die net een oorlog hebben meegemaakt bij te staan.

De EU, relatief de grootste donor in de wereld, daagt de Verenigde Staten en andere industrielanden uit om ambitieuzere doelstellingen na te streven inzake ontwikkelingssamenwerking. De EU beroept zich op zijn Everything But Arms initiatief, dat een tol- en quotavrije toegang verleent aan goederen uit zowat 50 van de minst ontwikkelde landen. De Europese lidstaten hebben een strategie om in 2015 de 0,7 procentnorm te halen. Die internationale fatsoennorm voor ontwikkelingssamenwerking slaat op het percentage van hun bruto binnenlands product dat landen besteden aan ontwikkelingssamenwerking. (MM/ADR)