Europese vrouwen steeds vaker doelwit van geweld

Nieuws

Europese vrouwen steeds vaker doelwit van geweld

Sabina Zaccaro en Rudy Pieters

05 maart 2010

Steeds vaker worden Europese vrouwen het slachtoffer van huiselijk geweld. Een overzicht van enkele opvallende cijfers, aan de vooravond van de Wereldvrouwendag (8 maart).

De Raad van Europa, een groep van 47 landen die op de toepassing van de mensenrechten toeziet, had in een rapport van 2006 al berekend dat 12 tot 15 procent van de Europese vrouwen ouder dan zestien het slachtoffer is van geweld in een relatie. Ondanks strengere wetten blijkt het huiselijk geweld nog toe te nemen.

In België registreerde de politie 56.748 gevallen van huiselijk geweld in 2007, een stijging met een derde ten opzichte van 2000. Die cijfers zijn slechts een indicatie, want niet iedereen doet aangifte.

In Nederland steeg het aantal (door de politie) geregistreerde incidenten van 56.355 in 2004 naar 63.841 incidenten in 2008. In bijna de helft van de helft van de gevallen gaat het om lichamelijk geweld en daarbij zijn de slachtoffers meestal vrouwen. Naar schatting 10 tot 12 procent van de incidenten wordt gemeld, dus het werkelijke cijfer is aanzienlijk hoger.

Elke minuut een melding

In Groot-Brittannië krijgt de politie gemiddeld elke minuut een melding van een geval van huiselijk geweld. Elke week worden twee vrouwen vermoord door partners of ex-partners, blijkt uit nieuwe gegevens van de politie van Sussex.

In Italië zijn naar schatting 6,7 miljoen vrouwen, op een totale bevolking van 60 miljoen, al slachtoffer geweest van lichamelijk of psychisch geweld. En het geweld neemt toe, zegt het laatste rapport van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Meer dan twee miljoen vrouwen werden al gestalkt. Bijna zevenhonderdduizend vrouwen waren slachtoffer van herhaaldelijk geweld, vaak met hun kinderen als getuigen.

In Frankrijk overlijdt om de drie dagen een vrouw aan de gevolgen van huiselijk geweld, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. Een nationale politiestudie uit 2008 toonde dat 156 vrouwen en 27 mannen dat jaar vermoord waren door hun partner of ex-partner, goed voor 16 procent van het totale aantal moorden in Frankrijk.

Verbeterd

“De politiek en de publieke opinie zijn zich meer bewust geworden van huiselijk geweld, en van het ruimere probleem van geweld tegen vrouwen, en de hulpverlening is aanzienlijk verbeterd”, zegt Nicola Harwin, van de Women’s Aid Federation, het oudste Britse netwerk van organisaties tegen huiselijk geweld. “Maar er is nog veel werk aan de winkel om alle slachtoffers van geweld tegen vrouwen en kinderen effectieve bescherming en ondersteuning te geven.”

De diensten voor huiselijk en seksueel geweld van Women’s Aid hielpen vorig jaar 108.690 vrouwen en 39.130 kinderen. Bovendien beantwoordden ze meer dan 150.000 telefonische oproepen via de nationale hulplijn voor huiselijk geweld.