EU boekte beperkte vooruitgang op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sdg's)

Eurostat: Europese klimaatinspanningen stagneren

Pixabay

De Europese Unie heeft de voorbije vijf jaar maar beperkt vooruitgang geboekt op de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, stelt Eurostat, het Europese Bureau voor Statistiek. Op het vlak van klimaat stagneert het Europese beleid en wat betreft gendergelijkheid is er zelfs achteruitgang.

Het Eurostat-rapport meet de vooruitgang binnen de EU voor de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die binnen de Verenigde Naties zijn afgesproken.

Klimaatactie

Een opvallende conclusie van het rapport is dat prestaties van de EU op het gebied van klimaatbescherming zijn gestagneerd na 2013. Er is weliswaar vooruitgang op het vlak van hernieuwbare energie en de koolstofintensiteit van de energiesector is gedaald. Maar de uitstoot van broeikasgassen, onder meer uit personenauto’s, daalde met amper 2,7 procent.

Op die manier zal de EU haar uitstootreductie met 40 procent tegen 2030 niet halen, waarschuwt het rapport. Het rapport beperkt zich wel tot de jaren 2013-2018 en houdt dus nog geen rekening met de nieuwe Green Deal van de nieuwe commissie-von der Leyen.

Matige vooruitgang

Op het vlak van gendergelijkheid boert de EU zelfs achteruit. Vrouwen zijn weliswaar beter vertegenwoordigd in de parlementen en bedrijfsdirecties, maar ze zijn nog altijd benadeeld op de arbeidsmarkt en de loonkloof bedraagt nog altijd bijna 15 procent.

Op het vlak van gendergelijkheid boert de EU zelfs achteruit.

Op zowat alle andere duurzame doelstellingen is de EU wel op goede weg, maar er wordt meestal maar matig vooruitgang geboekt, zegt Eurostat.

De Unie was het meest succesvol in doelstelling 16: Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen. Ook wat betreft de strijd tegen armoede en volksgezondheid scoorde de Unie relatief goed.

Op de andere doelen, zoals Onderwijs (SDG 4), Betaalbare en Schone Energie (SDG 7), Ecosystemen op Land (SDG 15), of Duurzame productie en consumptie (SDG 12) werd maar “matige vooruitgang” geboekt.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift