Staatsveiligheid laat voor het eerst in haar kaarten kijken

Nieuws

Staatsveiligheid laat voor het eerst in haar kaarten kijken

MO* kon als eerste het langverwachte "Jaarverslag 2008" van de Staatsveiligheid inkijken en zet de meest opvallende passages op een rijtje.

* De Staatsveiligheid scant de vrij grote PAKISTAANSE GEMEENSCHAP in België voortdurend, op zoek naar signalen die zouden kunnen wijzen op een tendens van radicalisering of uitingen van extremisme. Een van de prioriteiten voor de Staatsveiligheid in de komende jaren is een beter zicht te krijgen op de reisbewegingen van de Pakistaanse diaspora. Verder wil de dienst de evolutie van de jongeren binnen die gemeenschap verder opvolgen. Volgens de Staatsveiligheid ‘spreekt het voor zich dat het dossier-Pakistan de komende jaren enkel nog aan belang zal toenemen’.

* De Staatsveiligheid maakt melding van ‘pogingen tot inmenging of SPIONAGE door inlichtingendiensten van een land uit het Midden-Oosten’. De betrokken buitenlandse diensten voeren hun activiteiten op clandestiene wijze uit, zonder dat de Belgische overheid hiervan op de hoogte gebracht wordt, aldus de Staatsveiligheid. Het land in kwestie wordt in het rapport niet bij naam genoemd –vermoedelijk gaat het om Israël en/of Iran.

* Het militaire treffen tussen RUSLAND EN GEORGIË in de zomer van 2008 heeft een weerslag gehad op Belgisch grondgebied. Voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van beide landen werden bijvoorbeeld talrijke steun- en protestmanifestaties georganiseerd. Het kwam tot een hevig diplomatiek conflict in Brussel, waarbij de publieke opinie de inzet was. In dit kader nam de Staatsveiligheid ‘talrijke handelingen van lobbying, inmenging en zelfs spionage’ waar.

* De Staatsveiligheid stelt in haar jaarverslag de CORRUPTIE IN CONGO aan de kaak. Over de contracten die Congo afsloot met China schrijft de dienst: ‘Het afsluiten en uitvoeren van deze contracten gaat vaak gepaard met donkere zones die geheime clausules of feiten van omkoping impliceren, waaruit enkel de personen aan de macht voordeel halen. De omkoping in Congo beperkt zich niet tot deze contracten en speelt zich op alle vlakken af. De Staatsveiligheid tracht de werking van deze omkoping te begrijpen, om de witwasnetwerken bloot te leggen en om de begunstigden ervan te definiëren.’

* Volgens de Staatsveiligheid werden er in het verleden duidelijk banden vastgesteld tussen de activiteiten van CRIMINELE ORGANISATIES en daden van inmenging en spionage door buitenlandse wereldmachten. De dienst meldt dat meerdere aspecten van het Russisch buitenlands beleid in de energie- of diamantensector hiervan goede voorbeelden zijn.

* Criminele organisaties beschouwen ENERGIE als een zeer aantrekkelijke activiteitensector, zo staat te lezen in het jaarverslag. De markt van de aardolieproducten zou bijdragen tot het witwassen van aanzienlijke geldsommen. Bovendien wordt energie almaar meer gebruikt als een machtsinstrument inzake internationaal beleid, wat de toename van spionage- en inmengingsactiviteiten tot gevolg heeft.

* Een aantal oligarchen in de GRONDSTOFFENSECTOR is gelinkt aan criminele groepen. De Staatsveiligheid heeft in dat verband ernstige aanwijzingen van dreigingen voor de interne Belgische veiligheid en het economisch potenieel. Verder meldt de dienst dat de diamantsector in België nog steeds gedeeltelijk in handen is van criminele organisaties. Het witwassen van geld via diamanthandel blijft uiterst interessant voor criminele organisaties. Ook sport wordt trouwens gebruikt door criminele organisaties om hun geld, én hun reputatie, wit te wassen.

* In de strijd tegen ECONOMISCHE SPIONAGE heeft de Staatsveiligheid onder meer bijzondere aandacht voor kennis- en informatieondernemingen. ‘Die beschikken door de aard van hun activiteiten over gevoelige of strategische informatie van particulieren of andere bedrijven’, aldus de geheime dienst. ‘Typische voorbeelden zijn de consultancybureaus en financiële dienstverleners. Door de hoge concentratie van gevoelige of strategische informatie bij die bedrijven lopen ze mogelijk een hoger risico voor spionage- of inmengingspogingen.’

* Komen verder nog aan bod in het jaarverslag: de Nationalistische Studentenvereniging, het Katholiek Vlaams Hoog Studentenverbond, de skinheadbeweging, extreemlinks, de PVDA, Bertrand Sassoye en Pierre Carette van de CCC, de Belgische anarchisten, de antimilitaristische beweging, de andersglobalisten, Turkije, Latijns-Amerika, inmenging door buitenlandse mogendheden via moskeeën, Malika El Aroud, Nissar Trabelsi, de Libanese gemeenschap in België de Tsjetsjeense gemeenschap, Rwanda, Burundi, China en Oost-Afrika.

HET JAARVERSLAG IN CIJFERS

* De Staatsveiligheid onderhoudt bilaterale contacten met een honderdtal andere diensten in de ganse wereld.

* In 2008 zorgde de Staatsveiligheid voor de protectie van 169 VIP’s, waaronder 30 staatshoofden, 46 eerste minitsers en 7 ministers van Buitenlandse Zaken op bezoek in België. In totaal werden 63.869 uren protectie voorzien.

* België trad op als gastland voor verschillende internationale bijeenkomsten op het vlak van inlichtingenwerk. Daarvoor zakten in totaal meer dan honderd deelnemers uit het buitenland af. Daarenboven ontving de Staatsveiligheid 51 buitenlandse delegaties (155 personen) op werkbezoek in België.

* 262 personeelsleden van de Staatsveiligheid maakten in het kader van hun opdrachten verplaatsingen naar het buitenland. Ze namen deel aan 135 zendingen.

* Het Jaarverslag 2008 is het eerste jaarverslag dat de dienst officieel uitbrengt sinds hij in 1831 is opgericht. Wel was er een Jaarverslag 2004 klaargestoomd door toenmalig administrateur-generaal Koen Dassen, maar zijn voogdijminister Laurette Onkelinx gaf uiteindelijk –om nooit opgehelderde redenen- nooit haar toestemming voor publicatie. De persconferentie op 31 mei 2005, waarop het jaarraport zou worden voorgesteld, werd op het laatste nippertje afgeblazen. Het rapport lekte in september 2006 alsnog uit in de pers, gezien er online een link was blijven staan naar het document op de website Belgium.be.

Het jaarverslag telt 71 pagina’s en is beschikbaar op www.just.fgov.be of je kan het document ook in pdf-formaat downloaden.