Exotisch fruit heeft een grotere ecologische voetafdruk dan gedacht

Nieuws

Het alternatief: lokaal geproduceerd voedsel eten

Exotisch fruit heeft een grotere ecologische voetafdruk dan gedacht

Exotisch fruit heeft een grotere ecologische voetafdruk dan gedacht
Exotisch fruit heeft een grotere ecologische voetafdruk dan gedacht

IPS

27 juni 2022

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het zwaartepunt van de uitstoot van ’s werelds voedselproductie bij het transport ervan ligt, nog veel meer dan eerder werd aangenomen. Vooral de consumptie van exotische niet-seizoensgebonden etenswaren weegt door.

Vooral het transport is verantwoordelijk voor de grote ecologische voetafdruk van exotisch fruit.

Port of San Diego (CC BY 2.0)

Volgens een recente studie van de Universiteit van Sidney in het tijdschrift Nature Food is het transport van voedingsmiddelen wereldwijd verantwoordelijk voor een uitstoot van jaarlijks 3 gigaton broeikasgassen. Dat is bijna een vijfde (19 procent) van de totale emissies gelinkt aan onze voedselvoorziening. Ter vergelijking: in de uitstoot van de industrie en nutsvoorzieningen schat men het aandeel van transport op 7 procent.

Opvallend is dat welvarende landen, specifiek de Verenigde Staten, China, Japan, Frankrijk en Duitsland, een pak meer uitstoot over hebben voor hun voedselvoorziening dan lage-inkomenslanden. Hoewel deze landen gezamenlijk slechts 12,5 procent van de wereldbevolking uitmaken, zijn ze goed voor 46 procent van de emissies voor de transport van voedingsmiddelen. Dat komt onder meer omdat exotische vruchten populair zijn in deze landen, etenswaren die vaak een lange afstand afleggen en bovendien gekoeld transport vereisen.

Lage-inkomenslanden daarentegen zijn verantwoordelijk voor slechts 20 procent van de uitstoot, hoewel ze ongeveer de helft van de wereldbevolking omvatten.

Hernieuwde focus

Het vervoer van onze etenswaren draagt dus in grote mate bij aan de opwarming van de aarde, aldus de onderzoekers. Volgens hun bevindingen omvat het bijna de helft van de uitstoot van alle wegvoertuigen.

De onderzoekers stellen dat inzetten op lokaal voedsel des te belangrijker wordt.

‘Onze studie schat dat wereldwijde voedselsystemen, inclusief transport, productie en veranderingen in landgebruik, ongeveer 30 procent bijdragen aan de totale door de mens geproduceerde uitstoot van broeikasgassen. Dus voedseltransport heeft een aanzienlijk aandeel in de totale uitstoot, namelijk 6 procent’, zegt hoofdauteur Mengyu Li van de Universiteit van Sydney.

Het cijfer werd volgens zijn team eerder onderschat omdat het grootste deel van het onderzoek naar de duurzaamheid van voedsel tot nog toe gericht was op landbouw, met name veeteelt. De onderzoekers stellen dat inzetten op lokaal voedsel des te belangrijker wordt gezien deze nieuwe bevindingen.

Lokaal eten

‘Ons onderzoek toont aan dat, naast een verschuiving naar een plantaardig dieet, lokaal eten ideaal is, vooral in welvarende landen’, zegt nutritioneel ecoloog David Raubenheimer. Indien de volledige wereldbevolking enkel lokaal zou eten, zou dat 0,38 gigaton aan broeikasgassen per jaar besparen.

Rijkere landen kunnen hun uitstoot van voedseltransport op verschillende manieren verminderen: meer investeren in schone energiebronnen voor voertuigen, het stimuleren van voedselbedrijven om minder uitstootintensieve productie- en distributiemethoden te gebruiken. De onderzoekers breken ook een lans voor natuurlijke koelmiddelen, zoals water en lucht.

Maar ook de consument kan zijn steentje bijdragen, aldus de wetenschappers. De gewoonte van welvarende landen om het hele jaar door niet-seizoensgebonden voedsel te verwachten, dat van elders moet worden vervoerd, is volgens hen niet langer houdbaar.

‘Het eten van lokale seizoensalternatieven, zoals we in het grootste deel van de geschiedenis van onze soort hebben gedaan, zal bijdragen aan een gezonde planeet voor toekomstige generaties’, besluit Raubenheimer.