Experten: ‘Natuurbescherming is cruciaal om nieuwe pandemiën te vermijden’

Nieuws

Goedkoper dan inzetten op genezen

Experten: ‘Natuurbescherming is cruciaal om nieuwe pandemiën te vermijden’

Experten: ‘Natuurbescherming is cruciaal om nieuwe pandemiën te vermijden’
Experten: ‘Natuurbescherming is cruciaal om nieuwe pandemiën te vermijden’

IPS

07 november 2020

In de natuur zijn 450.000 tot 850.000 virussen in omloop, die nog schadelijker kunnen zijn dan COVID-19. Natuurbescherming is cruciaal om nieuwe pandemieën te vermijden, en zo’n honderd keer goedkoper dan inzetten op genezen, stellen experts.

ejaugsburg / Pixabay (CC0)

ejaugsburg / Pixabay (CC0)

In de toekomst zullen pandemieën vaker voorkomen, zich sneller verspreiden dan COVID-19, meer slachtoffers maken en meer schade toebrengen aan de economie. Dat is de ontnuchterende boodschap in een nieuw rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Het werd opgesteld door een team van 22 vooraanstaande epidemiologen, zoölogen, gezondheidsexperts en economen.

Maar een “tijdperk van pandemieën” kan ook nog vermeden worden, stelt het rapport. Daarvoor moet er een grootschalige verschuiving komen van een reactief naar een preventief beleid, met name milieubescherming.

1,7 miljoen virussen

Dat COVID-19, de zesde wereldwijde pandemie sinds de grieppandemie van 1918, afkomstig is van dieren, is niet verwonderlijk. In zoogdieren en vogels circuleren naar schatting 1,7 miljoen onontdekte virussen, waarvan er tot 850.000 besmettelijk zouden kunnen zijn voor de mens. Meer dan 70 procent van de nieuwe ziektes zijn afkomstig van dieren, en voor pandemieën is dat 100 procent.

‘We kunnen een tijdperk van pandemieën vermijden, maar dan moeten we meer aandacht hebben voor het voorkomen, niet enkel genezen.’

‘De oorzaak voor de COVID-19 pandemie is geen groot mysterie, net als bij eender welke andere moderne pandemie’, zegt de Britse zoöloog Peter Daszak, hoofdauteur van het rapport. ‘Dezelfde menselijke activiteiten die de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit veroorzaken, drijven ook het risico op een pandemie op door hun impact op het milieu. Veranderingen in landgebruik, de uitbreiding van intensieve landbouw, niet-duurzame productie en consumptie ontwrichten het milieu en verhogen de contacten tussen vee, wilde dieren, ziektes en mensen. Dat is het pad naar pandemieën.’

Positief

Het risico op pandemieën kan dus ook aanzienlijk verlaagd worden als de biodiversiteit en waardevolle gebieden beter worden beschermd, stellen de auteurs. Daardoor neemt het contact tussen mensen, vee en wilde dieren af en kunnen nieuwe ziekten moeilijker de overstap maken.

‘De overweldigende wetenschappelijke bewijslast wijst naar een erg positieve conclusie’, zegt Daszak. ‘We hebben grote mogelijkheden om pandemieën te vermijden, maar de manier waarop we dat nu doen negeert die mogelijkheden. We staan eigenlijk stil: we blijven vertrouwen op onze pogingen om de ziektes te controleren en binnen de perken te houden nadat ze ontstaan, via vaccins en geneesmiddelen. We kunnen een tijdperk van pandemieën vermijden, maar dan moeten we meer aandacht hebben voor het voorkomen, niet enkel genezen.’

Het feit dat de mensheid in staat is haar omgeving zo ingrijpend te veranderen, kan ook een positieve eigenschap zijn, zegt Daszak. ‘Het geeft ons ook de mogelijkheid om veranderingen door te voeren die het risico op toekomstige pandemieën vermindert, en tegelijk de biodiversiteit stimuleert en de klimaatverandering afremt.’

De auteurs wijzen er op dat COVID-19 nu al zo’n 8000 tot 16.000 miljard dollar heeft gekost aan de wereldeconomie. De ebola-uitbraak in West-Afrika kostte zo’n 53 miljard dollar, het zikavirus 7 tot 18 miljard.

Pandemieën vermijden door betere milieubescherming kost naar schatting honderd keer minder. Bovendien zijn er belangrijke terugverdieneffecten op het vlak van klimaat en ecosysteemdiensten, stelt het rapport. Zo vindt 75 procent van de goedgekeurde antimicrobiële middelen zijn oorsprong in de natuur.