Meeste doden vallen door koude, maar aantal hittedoden neemt toe

Extreem weer doodt vijf miljoen mensen per jaar

Chris JL (CC BY-NC-ND 2.0)

Meeste doden vallen door koude, maar aantal hittedoden neemt toe

Extreme koude en hitte doden jaarlijks 5 miljoen mensen, blijkt uit nieuw onderzoek. Koude eiste de voorbije 20 jaar het meeste slachtoffers, maar door de klimaatverandering is het aantal hittedoden in opmars.

Eerdere studies onderzochten al de impact van extreem weer voor bepaalde landen, maar een internationaal onderzoeksteam wilde de gevolgen op wereldschaal inschatten. Onder leiding van de Monash Universiteit in Australië analyseerden ze daarvoor de sterfgevallen van de voorbije twintig jaar in 43 landen op 5 continenten. Ze kozen heel uiteenlopende landen qua klimaat, demografie en rijkdom.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

Koude dodelijkst

Hun conclusies in The Lancet tonen aan dat jaarlijks gemiddeld 5 miljoen mensen sterven ten gevolge van extreem weer. Koude eiste in de onderzochte periode meer slachtoffers dan hitte, maar er is wel een verschuiving merkbaar. Het aantal jaarlijkse hittedoden stijgt, terwijl het aantal slachtoffers door extreme koude afneemt.

Het aantal jaarlijkse hittedoden stijgt, terwijl het aantal slachtoffers door extreme koude afneemt.

Uit de analyse blijkt dat alle regio’s doden optekenen door extreem weer. Armere regio’s blijken nog gevoeliger voor temperatuurschommelingen. De bevolking kan er zich minder goed beschermen tegen de elementen en heeft minder toegang tot koeling of verwarming.

Ook de historische temperatuurband in een regio is van belang, omdat de bevolking zich eraan heeft aangepast. Zo blijkt uit de studie dat de meeste hittedoden vielen in Oost-Europa, waar de winters doorgaans heel streng zijn, terwijl de meeste koudeslachtoffers vielen in traditioneel hete zones: Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara.

Stijgend aantal doden

In veel regio’s, onder meer in Australië, vlakken het dalende aantal koudeslachtoffers en het stijgende aantal hittedoden elkaar uit, zeggen de onderzoekers.

‘Maar op lange termijn verwachten we een verhoging van de mortaliteit als gevolg van de klimaatverandering’, benadrukt hoogleraar Yuming Guo, een van de hoofdonderzoekers. ‘Het aantal hittedoden zal blijven stijgen en zal niet bijgebeend kunnen worden door het dalende aantal koudeslachtoffers.’

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift