ExxonMobil geeft inzage in 'CO2-risico'

Nieuws

ExxonMobil geeft inzage in 'CO2-risico'

ExxonMobil geeft inzage in 'CO2-risico'
ExxonMobil geeft inzage in 'CO2-risico'

IPS

26 maart 2014

Oliebedrijf ExxonMobil heeft aandeelhouders toegezegd inzage te geven in de gevolgen van mogelijke aanscherping van de CO2-wetgeving. Zo'n aanscherping, om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, zou de winsten van het bedrijf onder druk kunnen zetten.

De oliegigant uit Texas zal voor het einde van de maand een risico-analyse op haar website publiceren.

“Investeerders zien dat er verandering gaande is op de energiemarkt en daar maken ze zich zorgen over”, zegt Danielle Fugere, voorzitter van As You Sow, een belangengroep die zich sterk heeft ingezet voor openbaarmaking van een risico-analyse. “De zorgen variëren van de gevolgen van mogelijke regulering op CO2-gebied tot wat er zal gebeuren als de wereld eindelijk het licht ziet en CO2-uitstoot wil beperken om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Het besluit van Exxon kwam onder druk van As You Sow en een andere aandeelhouder, Arjuna Capital. In ruil voor de bekendmaking trokken zij een resolutie over de kwestie in waar anders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering over gestemd had moeten worden.

“Als we een catastrofale klimaatverandering willen voorkomen, kunnen we slechts een derde van de ons bekende voorraden fossiele brandstoffen verbranden”, zegt Natasha Lamb van Arjuna Capital. “Als regulering ertoe leidt dat oliebedrijven die andere twee derde niet meer kunnen winnen, waarom proberen ze daar hun aandeelhouderswaarde dan mee te verhogen?”

Bedrijven die vooruit denken, moeten zich nu bezinnen op de vraag hoe ze het aandeelhouderskapitaal besteden en hun businessmodellen aanpassen, zegt Lamb. “Als Big Oil zijn kapitaal niet investeert in schonere alternatieven, dan doen de aandeelhouders dat wel.” Lamb verwacht dat het besluit van Exxon andere oliebedrijven zal aanmoedigen soortgelijke risico-analyse te publiceren. Doen ze dat niet, dan vervreemden ze zich van hun aandeelhouders.

Kwetsbare gebieden

Samen met de rest van de internationale gemeenschap hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie zich geschaard achter het doel om de gemiddelde, wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 graden boven het pre-industriële niveau.

Als mensen meer dan een derde van de huidige voorraden fossiele brandstoffen verbranden tussen 2000 en 2050, bestaat er 20 procent kans dat de temperatuur boven dit niveau zal stijgen. Desondanks investeerden de tweehonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de sector in 2012 naar schatting 674 miljard dollar in onderzoek naar nieuwe olie- en gasvoorraden. De bedrijven kunnen die voorraden niet gebruiken zonder het risico te lopen in conflict te komen met de internationale standaarden.

Activistische aandeelhouders hopen dat het openbaar maken van financiële risico’s van bepaalde koolstofintensieve programma’s, Exxon en andere oliebedrijven ervan zal weerhouden olie en gas te winnen in kwetsbare gebieden zoals de diepzee en de teerzanden.