'ExxonMobil goed voor 5 procent van broeikasprobleem'

Nieuws

'ExxonMobil goed voor 5 procent van broeikasprobleem'

Sanjay Suri

29 januari 2004

De oliemaatschappij ExxonMobil heeft de afgelopen 120 jaar 20,3 miljard ton koolstofdioxide uitgestoten. Dat is drie keer de hoeveelheid CO2 die de hele wereld tegenwoordig in één jaar tijd produceert, rekent de milieuorganisatie Friends of the Earth (FOEI) voor in een nieuw rapport.

Volgens FoEI hebben ExxonMobil en de bedrijven waaruit de oliegigant door opeenvolgende fusieoperaties is ontstaan, sinds de oprichting van de Standard Oil Trust in 1882 tussen 4,7 en 5,3 procent van alle koolstofdioxide geproduceerd die door de mens in de atmosfeer is gebracht.

ExxonMobil, dat ook Esso, Imperial Oil en Tonen General bezit, is het niet eens met de conclusies in ‘Exxon’s Climate Footprint’, het rapport van FoEI, en stelt ook het rekenwerk in vraag. Maar de milieuorganisatie zegt dat het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijke experts in de VS en Nieuw-Zeeland.

De studie probeert onder meer in te schatten welke invloed de CO2-uitstoot van ExxonMobil heeft op de gemiddelde temperatuur op aarde en het niveau van de zeespiegel. Op dergelijke cijfers kunnen in de toekomst eventueel juridische klachten gebaseerd worden van landen of mensen die het slachtoffer geworden zijn van natuurrampen die samenhangen met de opwarming van de aarde. Een bezwarende omstandigheid is dat de onderneming steeds meer broeikasgassen is blijven produceren, ook toen de VN begonnen te waarschuwen voor de gevolgen van het broeikasprobleem en de klimaatwetenschap tot ontwikkeling kwam.

Woordvoerders van ExxonMobil zeggen dat de onderneming de klimaatproblematiek wel degelijk ernstig neemt. Programma’s voor energiebesparing in haar raffinaderijen en fabrieken uit de chemische sector zouden tot een hogere energie-efficiëntie geleid hebben en de uitstoot van 200 miljoen ton CO2 verhinderd hebben. ExxonMobil verricht ook onderzoek naar energiesystemen die veel minder CO2 produceren en veel efficiënter zijn. De onderneming zet onder meer in op aardgas, dat minder vervuilt en minder CO2 produceert dan andere fossiele brandstoffen.

ExxonMobil weet al dat ecologische nalatigheid geld kan kosten. De onderneming is veroordeeld tot de betaling van 7 miljard dollar schadevergoeding aan 32.000 inwoners van Alaska die getroffen werden door de ramp met de tanker Exxon Valdez in 1989. ExxonMobil wil in beroep gaan tegen de uitspraak.