Federaal procureur wil performantere terrorismeaanpak

Nieuws

Federaal procureur wil performantere terrorismeaanpak

Federaal procureur Johan Delmulle pleit voor meer capaciteit om terrorismeonderzoeken te voeren en wil speurders beter beschermen tegen potentiële bedreigingen door verdachten. Tevens moet de strijd tegen terrorisme ook op het internet opgevoerd worden. Dat zei Delmulle donderdagavond tijdens een lezing voor de Belgisch-Atlantische Vereniging.

‘Het federaal parket werkt sinds 2002 actief aan terrorismedossiers. Op een aantal punten is nog verbetering mogelijk’, aldus Delmulle voor een volle zaal in de Gentse Leopoldkazerne.

‘In de eerste plaats is er een capaciteitsprobleem: ik heb niet genoeg speurders om terrorismedossiers te onderzoeken.’ Van de 103 beloofde speurders is er een 30-tal nog steeds niet in dienst genomen. Delmulle: ‘Al drie jaar op rij moeten we prioriteiten stellen, terwijl het onderzoek naar terroristische activiteiten net niet het domein is waarin we prioriteiten zouden mogen stellen. Bepaalde gerechtelijke informatie kan momenteel niet geëxploiteerd worden. Dat kunnen we ons niet veroorloven.’

‘Een ander probleem is dat criminele of potentiële terroristen weten dat ze een onderzoek kunnen lamleggen door onderzoekers te destabiliseren, bijvoorbeeld door hen te bedreigen’, aldus Delmulle, die tijdens de lezing een 7-koppig beveiligingsteam van de Staatsveiligheid had meegebracht. ‘Daarom stel ik voor om in de toekomst de naam van de politieagent niet meer te vermelden op een proces-verbaal. Zo kan de identiteit van de onderzoekers beter afgeschermd worden.’

Skype

Verder pleitte Delmulle voor een inhaalbeweging op het internet. ‘In terrorismedossiers neemt de technische know how van terroristen een vlucht. Communicatie gebeurt steeds vaker via internet in plaats van met telefoons.’ Wie bijvoorbeeld online belt via Skype, kan niet afgeluisterd worden door politie of inlichtingendiensten. Ook het feit dat iedereen op het internet ‘het ABC van bommen en explosieven’ kan vinden, stoort de federaal procureur.

In de strijd tegen terrorisme vormt volgens Delmulle de anonimiteit in internetcafés – potentiële terroristen kunnen daar online gaan zonder sporen na te laten – een bijkomend probleem. In dat opzicht verwees hij naar het idee om in internetcafés camera’s te installeren en een registratie van gebruikers verplicht te maken. ‘Natuurlijk kunnen ze dan nog steeds een pruik dragen en zich onder een valse naam registreren, maar zo heb je tenminste een aanknopingspunt voor een onderzoek’, aldus Delmulle, die wel nuanceerde dat hij het idee niet als concreet voorstel zal voorleggen aan de nieuwe regering.

Een laatste heet hangijzer dat Delmulle tijdens zijn lezing aanstipte, is de radicalisering in gevangenissen. ‘We hebben vastgesteld dat terrorismeverdachten andere gedetineerden contamineren in gevangenissen. Al ben ik er zelf niet uit hoe je dat probleem moet oplossen.’

De lezing voor de Belgisch-Atlantische Vereniging vond plaats op dezelfde dag dat de correctionele rechtbank in Brussel de debatten afsloot in de zaak-Muriël Degauque, het zogenaamde ‘kamikazeproces’. De uitspraak in deze zaak volgt midden januari 2008.