Fiji wacht op democratisch herstel

Nieuws

Fiji wacht op democratisch herstel

Ben Frijters

28 maart 2009

De Fiji Eilanden treden de internationale arbeidswetgeving nog altijd met de voeten. Ook de democratische stabiliteit is nog niet hersteld op de eilandengroep.

Dat blijkt een rapport van de Wereldvakbond (ITUC). Het nieuwe rapport van de Wereldvakbond toont aan dat de arbeidswetgeving van Fiji onvoldoende in lijn is met de internationale verdragen die door het land werden ondertekend en bekrachtigd. Het gaat om de WTO-conventies van Singapore, Genève en Doha en de 8 fundamentele IAO-conventies die geratificeerd werden. 
Hoewel het land volgens het rapport opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt in de naleving van deze akkoorden, zijn er nog erg veel onregelmatigheden. Zo heeft een verbeterde wetgeving bijvoorbeeld gezorgd voor meer respect voor vakbondsverenigingen.
Toch zijn er steeds verenigingen die spreken van problemen in het organiseren van werknemers en beperkingen in de vrijheid van mening opgelegd door het militaire regime van leider Bainimarama.

Sociale discriminatie

Daarnaast worden ook discriminatie op basis van ras en gender als een groot probleem bevonden tijdens het werk. Vrouwen verdienen aanzienlijk minder en zijn vaak oververtegenwoordigd in informele en onbeschermde banen.
De Wereldvakbond roept de Fijische regering ook op een waardig werk te promoten zodat de etnische ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt bestreden. Vooral in landbouwregio’s waar de aanwezigheid van etnische Fijiërs dominant is.

Kinderarbeid

Ten slotte concludeert het ITUC-rapport dat er nog serieuze tekortkomingen op zijn in de bestrijding van kinderarbeid. Nochtans bekrachtigde de eilandengroep reeds de IAO-conventie tegen kinderarbeid. Kinderen komen nog te vaak in contact met onveilige werkomstandigheden die bovendien maar met mondjes maat gecontroleerd worden door de regering.

Etnische strubbelingen

De meeste inwoners van de Fiji eilanden zijn Melanesiërs (54,3%), inwoners afkomstig van de grote eilandengroepen ten noorden van Australië. Daarnaast wordt de eilandengroep ook bewoond door mensen met Polynesische roots en Indo-Fijiërs (afstammelingen van Indische arbeiders die door Britse kolonisten werden geïmporteerd naar de eilanden). 
Tussen de etnische Fijiërs en Indo-Fijiërs staan de verhoudingen echter wel gespannen. Het grootste verschil tussen beide gemeenschappen is een verschil in religie. Terwijl de Fijiërs haast uitsluitend aan het christendom verbonden zijn, zijn de Indo-Fijiërs overwegend hindoes, met een kleine moslimminderheid. Het is vooral in de politiek scène dat strubbelingen tussen beide etnische gemeeschappen zich afspelen.

‘Ondemocratisch regime’

Fiji onthechtte zich in 1987 van het Britse Gemenebest (Fiji was tot dan een Britse kolonie) door een staatsgreep. Sindsdien werd de eilandengroep geplaagd door verschillende staatsgrepen. De laatste vond plaats in 2006 toen huidig leider Frank Bainimarama (toen nog legercommandant) een coup pleegde op de eerste minister die hij tijdens een eerdere staatsgreep in 2000 nog aan de macht bracht.
Omdat hij de regering ervan betichtte van racisme en corruptie ontbond hij het parlement en nam de macht over. Hoewel hij zelf etnisch Fijisch is, verdedigt hij fel het idee van de multiculturele samenleving.

Nieuwe verkiezingen

Maar ook zijn regering krijgt nu de wind van voor. Hoewel Bainimarama tijdens zijn machtsovername in 2006 nieuwe democratische verkiezingen in maart 2009 beloofde, is daar nog steeds niets van in huis gekomen. Ten gevolge daarvan werd de regering door prominente Fijiërs bekritiseerd als een ‘ondemocratisch regime’.  
Bainimarama reageerde fel door vandalistische aanvallen te plegen op zijn politieke tegenstander. Maandag werd het huis van Netani Rika, hoofdredacteur van de prominente Fijische krant Fiji Times voor de tweede keer bestookt met molotovcocktails.