Filantropie.be maakt non-profitsector transparanter

Nieuws

Filantropie.be maakt non-profitsector transparanter

Yong Lee Van de Casteele

04 mei 2011

De Koning Boudewijnstichting lanceert samen met de Nationale Bank van België en Triodos Bank www.filantropie.be. Instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) krijgen een platform om zichzelf aan het grote publiek voor te stellen. Een eerste testmailing naar 3000 organisaties leverde 1100 deelnemers op.

Onder de paraplu van izw’s vallen alle vzw’s, stichtingen, vakverenigingen en werkgeversorganisaties. Bekende organisaties als Broederlijk Delen en 11.11.11 hebben een pagina op de website. Maar ook kinderdagverblijven of dierenopvangtehuizen kunnen zich aanmelden. ‘Doordat de overheidssteun voor izw’s afneemt worden ze steeds afhankelijker van de steun van het grote publiek.’

Volgens Josse Abrahams, persverantwoordelijke van de Koning Boudewijnstichting, mag hun aandeel in de Belgische economie mag niet onderschat worden. ‘De sector draagt 5,1 procent bij tot het bbp van ons land en verschaft werk aan één op de tien Belgen. Hiermee is het even groot als de landbouw- of financiële sector.’

Uitgebreide steekfiche

Volgens Benoît Fontaine, adviseur van de Koning Boudewijnstichting, beseft de non-profitsector dat transparantie nodig is. ‘Om het vertrouwen van het grote publiek te behouden, is openheid van cruciaal belang. Maar nutteloze administratieve overlast moet koste wat het kost vermeden worden. Daarom wordt veel informatie rechtstreeks overgenomen uit de officiële gegevens die de Nationale Bank beschikbaar stelt. Na verificatie door de betrokken organisatie verschijnen de gegevens op hun fiche. Dit is een simpel, doch efficiënt controlemiddel.’

Op termijn moeten de 70.000 Belgische verenigingen op de website aanwezig zijn.

Op de website staan fiches van alle deelnemende organisaties met informatie zoals de actiedomeinen, activiteiten en financiële cijfers. De verenigingen kunnen hun fiche aanvullen met extra informatie zoals een organigram, profiel en bijkomende financiële gegevens. Daarnaast is er ruimte voorzien waarin de organisatie haar noden kan opsommen. Die kunnen gaan van vrijwilligers over bedrijfsadvies tot kledij en tweedehandscomputers.

Succes in buitenland

Op termijn moet iedereen die op zoek is naar informatie over de 70.000 Belgische verenigingen en stichtingen zijn gading vinden op de site. Zo krijgt elke potentiële donor de mogelijkheid een specifiek goed doel te zoeken dat bij hem past. De organisaties daarentegen kunnen de website gebruiken om zichzelf met sectorgenoten te vergelijken.

Volgens Fontaine is het model in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten reeds goed ingeburgerd bij het grote publiek. ‘Niet enkel potentiële donoren en vrijwilligers bezoeken de site, maar ook sollicitanten en gemeentebesturen. Die kunnen dan zien welke organisaties op hun grondgebied actief zijn.’ Voorts wijst hij erop dat de Belgische website, in tegenstelling tot zijn Amerikaanse tegenganger, geen kwaliteitslabel uitreikt. ‘Wij willen vermijden dat de organisaties met elkaar in concurrentie gaan. We laten het aan de eindgebruiker om een oordeel te vellen over de organisaties.’