Geef investeerders klimaatvorming

Financiële sector moet zich beter voorbereiden op klimaatverandering

ItzaFineDay CC BY 2.0

 

De fysieke effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreem weer, kunnen een grote invloed hebben op de financiële sector. Een Nederlands-Noors rapport laat zien wat investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s tijdig te kunnen inschatten. En die informatie is hard nodig, zeggen de auteurs.

De financiële impact van de effecten van klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. Overstromingen veroorzaken schade aan gebouwen en verstoren productieketens, terwijl extreme droogte de landbouwproductie bedreigt. The Economist schreef recent nog dat onvoldoende bedrijven voorbereid zijn op de effecten van klimaatverandering.

Klimaat beter begrijpen

Volgens Karianne de Bruin van Wageningen Environmental Research, de hoofdauteur van het rapport zijn investeerders zich steeds bewuster van de mogelijke financiële impact, maar hebben ze vaak geen toegang tot de informatie die nodig is om zich hier op voor te bereiden.

“Met dit rapport laten we zien welke informatie investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s beter te kunnen begrijpen, de blootstelling aan fysieke effecten te kunnen meten en een passende strategie te kunnen voorbereiden en implementeren.”

“Met dit rapport laten we zien welke informatie investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s beter te kunnen begrijpen”

De onderzoekers benoemen drie aandachtspunten voor de financiële sector, met name investeerders zoals pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars en banken.

Eerst en vooral moeten investeerders het bewustzijn vergroten door interne trainingen te organiseren die gericht zijn op het herkennen van de klimaatrisico’s, ze zouden betere instrumenten moeten ontwikkelen om een inschatting te kunnen maken op de effecten en de financiële implicaties van het veranderende klimaat en meer adviserend en informerend te werk gaan door bedrijven te attenderen op de klimaatrisico’s.

De auteurs van het rapport zijn verbonden aan het Noorse centrum Cicero Climate Finance en het Green Climate Solutions-programma van universiteit Wageningen. Zij reiken groene oplossingen aan voor klimaatuitdagingen, zoals klimaatinformatiediensten, klimaatslimme landbouw en klimaatbestendige steden, klimaatadaptatie, -mitigatie en de transitie naar duurzame energiebronnen.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift