Frankrijk zet belasting financiële transacties hoog op de agenda

Nieuws

Frankrijk zet belasting financiële transacties hoog op de agenda

A.D.McKenzie

16 september 2011

De Franse regering is vastberaden om op de G20-top in november steun te zoeken voor een belasting op financiële transacties.

“We moeten een volgende stap zetten. Het gaat om rechtvaardigheid en solidariteit”, aldus Nathalie Kosciusko-Morizet, de Franse minister voor duurzaamheid, transport en huisvesting. Ze doet haar uitspraken in het kader van de conferentie die UNESCO deze week heeft georganiseerd over innovatieve financiering — nieuwe methodes om geld te genereren voor ontwikkelingssamenwerking.

“Innovatieve vormen van financiering zijn nodig om politiek nog geloofwaardig te maken, in deze tijd van budgettaire beperkingen”, aldus Kosciusko-Morizet.

“Als we genoeg geld kunnen vinden om het financiële systeem te redden, dan kunnen we toch wel geld vinden om tegen extreme armoede te vechten?”, vindt Arielle de Rothschild, investment banker en tevens voorzitter van CARE Frankrijk. “Door bezuinigingen komen middelen voor armere landen in de knel, maar levens redden zou onze eerste prioriteit moeten zijn.”

Unaniem

Het Franse parlement riep de regering in juni op om werk te maken van een belasting op financiële transacties. Als voorzitter van de G8 en de G20 hoopt de regering er steun voor te krijgen op de G20-top in Cannes in november. “Het zal absoluut op onze agenda staan”, zegt de minister voor internationale samenwerking, Henri de Raincourt. “De regering is het unaniem eens dat er nieuwe financieringsvormen nodig zijn en dat de financiële sector, die veel profiteert van globalisering, daarvoor moet zorgen.”

Met een belasting zou Frankrijk 12 miljard euro kunnen innen, volgens het Internationaal Monetair Fonds. In heel Europa zou het 40 miljard opbrengen en als alle G20-landen meedoen, zou het op 260 miljard neerkomen. De Leading Group on Innovative Financing for Development, bestaande uit 63 landen en ngo’s, heeft becijferd dat een belasting van een half procent wereldwijd 300 miljard euro per jaar moet kunnen opleveren. Volgens de groep zijn er al veertig landen die een dergelijke belasting heffen, al is dat meestal niet bestemd voor internationale samenwerking.

Vraag

Dat wordt de grote vraag: hoeveel van de opbrengsten van deze financiële taks zullen echt naar internationale ontwikkeling gaan? “Sommige politici zullen zeggen dat er mensen in Frankrijk mee moeten worden geholpen”, vreest De Rothschild.

Critici zeggen dat een dergelijke belasting schadelijk is voor de economie, maar Jean-Pierre Jouyet, voorzitter van de Franse Financiële Marktautoriteit, wuift die angst weg. “De belasting is terecht. Financiële rijkdom, onevenredig verdeeld als het is, moet worden belast. Er is geen enkel risico dat dit de financiering van de economie zal schaden. Dat is net zoiets als veertig jaar geleden zeggen dat een belasting op consumptie de consumptie schaadt. Ik ben ontzettend voorstander van deze belasting.”We moeten een volgende stap zetten. Het gaat om rechtvaardigheid en solidariteit”, aldus Nathalie Kosciusko-Morizet, de Franse minister voor duurzaamheid, transport en huisvesting. Ze doet haar uitspraken in het kader van de conferentie die UNESCO deze week heeft georganiseerd over innovatieve financiering — nieuwe methodes om geld te genereren voor ontwikkelingssamenwerking.

“Innovatieve vormen van financiering zijn nodig om politiek nog geloofwaardig te maken, in deze tijd van budgettaire beperkingen”, aldus Kosciusko-Morizet.

“Als we genoeg geld kunnen vinden om het financiële systeem te redden, dan kunnen we toch wel geld vinden om tegen extreme armoede te vechten?”, vindt Arielle de Rothschild, investment banker en tevens voorzitter van CARE Frankrijk. “Door bezuinigingen komen middelen voor armere landen in de knel, maar levens redden zou onze eerste prioriteit moeten zijn.”

Unaniem

Het Franse parlement riep de regering in juni op om werk te maken van een belasting op financiële transacties. Als voorzitter van de G8 en de G20 hoopt de regering er steun voor te krijgen op de G20-top in Cannes in november. “Het zal absoluut op onze agenda staan”, zegt de minister voor internationale samenwerking, Henri de Raincourt. “De regering is het unaniem eens dat er nieuwe financieringsvormen nodig zijn en dat de financiële sector, die veel profiteert van globalisering, daarvoor moet zorgen.”

Met een belasting zou Frankrijk 12 miljard euro kunnen innen, volgens het Internationaal Monetair Fonds. In heel Europa zou het 40 miljard opbrengen en als alle G20-landen meedoen, zou het op 260 miljard neerkomen. De Leading Group on Innovative Financing for Development, bestaande uit 63 landen en ngo’s, heeft becijferd dat een belasting van een half procent wereldwijd 300 miljard euro per jaar moet kunnen opleveren. Volgens de groep zijn er al veertig landen die een dergelijke belasting heffen, al is dat meestal niet bestemd voor internationale samenwerking.

Vraag

Dat wordt de grote vraag: hoeveel van de opbrengsten van deze financiële taks zullen echt naar internationale ontwikkeling gaan? “Sommige politici zullen zeggen dat er mensen in Frankrijk mee moeten worden geholpen”, vreest De Rothschild.

Critici zeggen dat een dergelijke belasting schadelijk is voor de economie, maar Jean-Pierre Jouyet, voorzitter van de Franse Financiële Marktautoriteit, wuift die angst weg. “De belasting is terecht. Financiële rijkdom, onevenredig verdeeld als het is, moet worden belast. Er is geen enkel risico dat dit de financiering van de economie zal schaden. Dat is net zoiets als veertig jaar geleden zeggen dat een belasting op consumptie de consumptie schaadt. Ik ben ontzettend voorstander van deze belasting.”