Franstalig België: één internationaal front

Nieuws

Franstalig België: één internationaal front

Op een persconferentie in Brussel stelde Marie-Dominique Simonet de krijtlijnen voor van een vernieuwd internationaal beleid van de Waalse Regio en de Franse Gemeenschap. Opvallende nieuwigheid is de fusie van de administraties internalionale relaties van Gewest en Gemeenschap, die tegen 2009 echt operationeel moet zijn.

Minister Simonet van Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest stelde uitdrukkelijk dat de creatie van één administratie -WBI of Wallonie Bruxelles International- als doelstelling heeft ‘als francofonen, Walen en Belgen een posief imago te creëren in het buitenland.’ ‘Het beleidsplan dat vandaag (vrijdag) wordt voorgesteld, is het eerste samenhangende en uitgebreide beleidsplan op het vlak van de internationale relaties voor Gewest en Gemeenschap’, aldus Philippe Suinen, commissaris-generaal voor internationale relaties Wallonie-Bruxelles. Tot nu bleef dit beleidsdomein beperkt tot een paragraaf in het algemene regeerakkoord.
Minister Simonet overliep het hele gamma beleidslijnen en vernieuwingen. Enkele opvallende punten:

  • De internationale relaties blijven niet langer beperkt tot landen van de francofonie.

  • Met name de opkomende machten (Brazilië, India, China, Chili… krijgen meer aandacht in het internationaal beleid, maar ook landen als Noorwegen en Ierland komen meer in het vizier.

  • Voor jongeren wordt veel aandacht en relatief veel middelen geïnvesteerd in initiatieven die de talenkennis vergroot.

  • Er komen minder diplomatieke vertegenwoordigers (van 25 in 2004 naar 19 in 2008), maar n iet minder vertegenwoordigingen. Zowel in Berlijn en Praag blijven behouden, in Peking wordt een vertegenwoordiging geopend.

  • Na het grote culturele evenement Yambi (rond hedendaagse kunsten in de DRCongo) komt er in 2008 een gelijkaardig initiatief rond Palestina (Masarat) en in 2009 rond Haïti .

De ontwikkelingsinspanning van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest wordt “geconcentreerd” op 12 landen (Vlaanderen concentreert zijn inspanningen in 3 landen), met name Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, Bolivia, Haïti, Marokko, Palestina, DRCongo, Rwanda, Senegal en Vietnam. Wallonie-Bruxelles spendeerde in 2007 5.770.221 euro aan bilaterale ontwikkelingshulp. Daarnaast is er voor 2008 een budget van 4.329.758 euro voor steun aan indirecte actoren in de ontwikkelingssamenwerking. Met pakweg tien miljoen euro blijft WBI dus ruim onder de 24,8 miljoen die de Vlaamse tegenhanger VAIS voorziet voor 2008.