“Fujimori gaf het bevel”

Nieuws

“Fujimori gaf het bevel”

Ángel Páez

26 maart 2009

Binnenkort valt het verdict in het grote proces tegen de voormalige Peruaanse president Alberto Fujimori (1990-2000). Hij staat terecht voor twee moordpartijen. Volgens procureur Avelino Guillén, die dertig jaar cel eist, is Fujimori’s schuld al ruimschoots bewezen.

Volgens de Peruaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie kostte het conflict tussen de linkse guerrilla en de regering van 1980 tot 2000 het leven aan bijna 70.000 mensen. Het proces draait rond feiten die zich afspeelden in 1991 en 1992. Agenten van de militaire inlichtingendienst SIE vermoordden toen vijftien inwoners van Barrios Altos, een wijk in de hoofdstad Lima, en negen studenten en een professor in de Universiteit van La Cantuta, eveneens in de hoofdstad.
IPS: Waarom bestaan er geen documenten die aantonen dat Fujimori het bevel gaf tot beide moordpartijen?
Avelino Guillén: “Omdat we hier te maken hebben met een machtsapparaat dat twee grote doelstellingen had: efficiëntie in zijn missie en straffeloosheid voor wie er deel van uitmaakte. Het machtsapparaat beschermt diegene die het bevel geeft, dus bestaan er geen geschreven bevelen.”
Hoe onderbouwt u dan de beschuldiging tegen Fujimori?
“We leggen bewijzen voor die aantonen dat Fujimori het bevel gaf om in Peru vuile oorlog-methodes toe te passen. Het gaat om zeven bevelen waarvan we aantonen dat hij ze daadwerkelijk heeft gegeven en dat ze zijn uitgevoerd. Die zeven bevelen zijn de benoeming van zijn adviseur Vladimiro Montesinos (nu in de gevangenis en voor de rechter gebracht) als het echte hoofd van de Nationale Inlichtingendienst (SIN); de toestemming aan Montesinos om de geheime uitgaven van de SIN te controleren en beheren; het mandaat van Montesinos om het leger te controleren als vertegenwoordiger van het staatshoofd; het bevel dat Montesinos de inlichtingendiensten van het leger en de SIN leidt; de benoeming van Montesinos tot geldige gesprekspartner van de president, die via zijn tussenkomst bevelen doorgaf; de benoeming van generaal Julio Salazar Monroe als nominatief hoofd van de SIN, waardoor Montesinos op een parallelle en clandestiene manier kon handelen; en de benoeming van Montesinos als persoonlijke adviseur van het staatshoofd, de enige persoon waaraan hij rekenschap moest afleggen.”
Zijn er documenten voorgelegd die Fujimori linken aan de activiteiten van de Colina-groep, verantwoordelijk voor de moorden in Barrios Altos en La Cantuta?
“Uit een reeks documenten kan men afleiden dat Fujimori van bij het begin kennis had van het ontstaan, de opleiding en de missie van de Colina-groep, een organisatie van SIE-agenten.
Fujimori gaf toestemming voor een nieuwe methodologie om het terrorisme te bestrijden, de vuile oorlog, en dat betekende de uitschakeling van vermeende subversieve elementen. En wie paste die methodes toe? Het Colina-detachement. Het was Montesinos, de persoonlijke adviseur van Fujimori, die dit detachement oprichtte. Fujimori controleerde dus het machtsapparaat en de operationele leiding was in handen van Montesinos.”
Zou u een bewijs kunnen aanhalen dat dit ondersteunt?
“Op 7 februari 1991 richtte Fujimori zich tot de natie via een boodschap waarin hij melding maakte van het werk van een “kleine inlichtingengroep”. Het was een verwijzing naar de Colina-groep, die inderdaad met de analyse van inlichtingen was begonnen en nadien een operationele eenheid werd. De toespraak van Fujimori werd opgesteld door de SIN, zoals een voormalige adviseur van Montesinos, Rafael Merino Bartet, heeft toegegeven, zelfs ondersteund met een kopie uit de computers van de inlichtingendienst.”
Heeft de verdediging steeds dezelfde lijn gevolgd?
“Ze heeft verschillende malen het geweer van schouder veranderd. Eerst hield Fujimori vol dat het Colina-detachement niet bestond. Nadien, toen hij met de bewijzen geconfronteerd werd, zei hij dat het een dwalende groep was. Hij beweerde in het begin ook dat de groep enkel van de SIE afhing maar door de bewijzen moest hij aanvaarden dat de groep van de SIN afhing. En de SIN hing af van de president. Fujimori woonde en werkte in de zetel van de SIN, het is onmogelijk dat hij niet heeft geweten van het bestaan en de werking van de Colina-groep, hij had een absolute controle over het inlichtingenapparaat.”
Wat denkt u? Zal hij nu veroordeeld worden?
“We hebben er vertrouwen in dat de rechtbank de bewijzen die het openbaar ministerie heeft gepresenteerd, zal aanvaarden. Onze stelling wordt ondersteund door 500 bewijsdocumenten, de getuigenis van 60 personen, en bovendien door 18 geluids- en beeldfragmenten en 30 persknipsels die de verklaringen van Fujimori registreerden en die het tegenovergestelde aangeven van wat zijn verdediging vandaag aanvoert.
De bewijzen tonen een concrete realiteit: hij is schuldig, hij gaf het bevel.”