G20-landen stimuleren fossiele brandstoffen met miljarden

Nieuws

G20-landen stimuleren fossiele brandstoffen met miljarden

G20-landen stimuleren fossiele brandstoffen met miljarden
G20-landen stimuleren fossiele brandstoffen met miljarden

IPS

06 juli 2017

De landen van de G20, die vrijdag bijeenkomen in Hamburg, geven bijna vier keer meer publiek geld uit aan fossiele brandstoffen dan aan schone energie, staat in een nieuw rapport. De auteurs stellen dat de landen “met twee tongen spreken” als het gaat om klimaatbeleid.

Frank Schwichtenberg (cc: Frank Schwichtenberg)

Klimaat staat hoog op de agenda in Hamburg. Nu de Verenigde Staten hebben aangekondigd zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, moeten de regeringen van deze landen leiderschap tonen op het gebied van hernieuwbare energie, staat in het rapport dat is opgesteld door Oil Change International, Friends of the Earth, het Wereldnatuurfonds en de Sierra Club.

Uit de analyse van deze organisaties blijkt echter dat er tussen 2013 en 2015 vanuit G20-instituten en multilaterale ontwikkelingsbanken bijna vier keer meer publiek geld, waaronder zachte leningen en subsidies, naar vervuilende energie ging.

Laakbaar

In totaal ging tussen 2013 en 2015 jaarlijks 71,8 miljard dollar publieke financiering naar de productie van fossiele brandstoffen (inclusief steenkool), terwijl slechts 18,7 miljard (15 procent) naar hernieuwbare energie ging.

De G20-landen staken jaarlijks gemiddeld 13,5 miljard dollar in onderzoek naar nieuwe reserves olie, gas en steenkool.

De helft van de financiering voor energie ging naar olie- en gasproductie (62 miljard dollar op jaarbasis). De G20-landen staken jaarlijks gemiddeld 13,5 miljard dollar in onderzoek naar nieuwe reserves olie, gas en steenkool.

Deze financiering is met name laakbaar, zeggen de auteurs van het rapport, ‘aangezien de meeste al ontdekte reserves onaangetast moeten blijven om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen’. Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden, moeten deze voorraden onder de grond blijven en zijn grote investeringen in hernieuwbare energie nodig.

Iets meer dan 26 procent ging naar energie-infrastructuur die niet duidelijk gedefinieerd kan worden als schone of vuile energie, zoals grote waterkrachtcentrales of infrastructuur die niet direct gelieerd zijn aan een energiebron.

Trump

Volgens Alex Doukas van Oil Change International nemen landen de energietransitie nog steeds niet serieus genoeg. ‘Als de regeringen van de G20 iets tegenover de terugtrekking van Trump willen stellen en hun verplichtingen onder het klimaatakkoord van Parijs willen nakomen, moeten ze stoppen de gedateerde fossiele brandstoffenindustrie te steunen met publiek geld.’

Voor het onderzoek werd niet alleen gekeken naar subsidies, maar ook naar exportkredieten en andere vormen van steun door overheidsinstituten.