'G22 is geen vast gegeven' - analyse

Nieuws

'G22 is geen vast gegeven' - analyse

Mario Osava

09 oktober 2003

Meer eenheid tot stand brengen tussen de
grote landen in het Zuiden om zo tot een multipolaire wereld te komen. Het
is al een oude betrachting van de Braziliaanse regering, maar er komt
eindelijk schot in de zaak. Brazilië, India en Zuid-Afrika vormden vorige
maand op de wereldhandelstop in Cancún de kern van de G22, een groep van
een twintigtal landen die de industrielanden met succes het hoofd boden. Nu
gaat Brazilië op de ingeslagen weg verder

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva zal op korte tijd al
zijn Zuid-Amerikaanse collega’s ontmoeten, en reist in november naar Afrika
en daarna naar het Midden-Oosten. Voor de Braziliaanse regering is de G22
geen vast gegeven - ze gaat ervan uit dat er andere coalities kunnen
ontstaan als er andere belangen op het spel staan.

De G22 werd opgericht om de industrielanden te dwingen hun
landbouwsubsidies terug te schroeven en de handelsbelemmeringen te
verminderen die de export van landbouwproducten naar hun markten
bemoeilijken. Dat lukte niet helemaal, maar de groep kon wel vermijden dat
er rond andere, voor de industrielanden veel belangrijkere thema’s wel
akkoorden kwamen.

In Cancún bezette de G22 de ruimte die vroeger door de Cairnsgroep werd
ingenomen, een groep van 17 belangrijke landbouwlanden die sinds 1980 de
strijd aanvoeren tegen het Amerikaanse en Europese landbouwsubsidiebeleid.
Slechts vijf Cairnsleden zijn niet aangesloten bij het nieuwe blok: Canada,
Australië, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Uruguay. De Cairnsgroep en de G22
werken nauw samen, maar de initiatiefnemers zien op dit ogenblik geen nood
aan een fusie van de twee.

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Celso Amorim, de
woordvoerder van de G22 in Cancún, geeft zelf toe dat het blok niet erg
solide is. Volgens Theotino dos Santos, hoogleraar economie aan de
Fluminense Universiteit in de buurt van Rio de Janeiro, komt het erop aan
de harde kern van de G22 te versterken. Die kern, een aantrekkingspool
voor andere landen met gelijkaardige belangen, kan volgens hem bestaan uit
Brazilië, China, India, Rusland (geen lid van de G22) en Zuid-Afrika.

Dat is ook de mening van historicus Luiz Alberto Moniz Bandeira. Op dit
ogenblik streeft de Braziliaanse buitenlandse politiek naar twee
hoofddoelstellingen: een bondgenootschap smeden binnen Zuid-Amerika (eerder
dan binnen heel Latijns-Amerika) en een strategische alliantie aangaan met
China en India. Dat zijn de hoekstenen van het buitenlands beleid van de
linkse president Luiz Inácio Lula da Silva, die in januari aan zijn ambt begon.

De G22 steunde aanvankelijk op een alliantie die de Brazilianen vooraf
hadden gevormd met Zuid-Afrika en India. De drie willen ook China en
Rusland bij hun strategische samenwerking betrekken. De oprichting van
nieuwe blokken heeft uiteindelijk als doel tot nieuwe krachtsverhoudingen
te komen in de wereld.