“G8 moet internationale landbouwhulp weer optrekken” (Oxfam)

Nieuws

“G8 moet internationale landbouwhulp weer optrekken” (Oxfam)

Sanjay Suri

01 juli 2009

De rijke landen geven in vergelijking met de jaren 80 drie kwart minder uit aan internationale landbouwhulp. De investeringen moeten snel weer worden opgekrikt, want het effect laat jaren op zich wachten, zegt de hulporganisatie Oxfam in een nieuw rapport.

Crisistijd

De afbouw van de investeringen in de landbouwsector komt erg ongelegen. Vorig jaar leidden de stijgende vraag naar belangrijke levensmiddelen en de hausse van de olieprijzen tot een internationale voedselcrisis. Dit jaar deed de economische malaise het aantal mensen dat niet genoeg te eten heeft, toenemen tot meer dan een miljard. Ook de voedselprijzen stijgen intussen weer, na de daling van de tweede helft van 2009 en het begin van dit jaar.
De jarenlange financiële drooglegging heeft de landbouwproductie in arme landen ook kwetsbaarder gemaakt voor marktschommelingen en de gevolgen van de klimaatverandering, zegt Emily Alpert, de auteur van het Oxfam-rapport. Volgens Alpert moeten de rijke landen het roer meteen omgooien. “Investeringen in de landbouw gaan vaak maar langzaam renderen.”
De extra investeringen betalen zichzelf terug, maakt Alpert zich sterk. “De versterking van de landbouwsector in ontwikkelingslanden vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor de economische, de klimaat- en de voedselcrisis in de wereld.”
Volgens het rapport moeten de investeringen zich richten op mensen en vooral op vrouwen, zodat die kennis kunnen vergaren en doorgeven en voor landbouwmethodes kiezen die het milieu zoveel mogelijk ontzien. Speciale aandacht is ook nodig voor boeren en herders die in afgelegen en onvruchtbare streken leven. Verkeerde keuzes kunnen in die gebieden het snelst tot dramatische gevolgen leiden. Hoog is het rendement van investeringen in die gebieden niet, maar ze drijven wel de armoede terug en doen daardoor de lokale economie opbloeien.